2012-08-30

Tentsio arteriala Diabetikoen kasuan : zenbateraino jaitsi?

2008an argitaratutako gida honek gomendatzen du diabetikoek lortu beharreko TA zifrak 140/80 Hgmm-tik beherakoak izan beharko liratekeela.
Baieztapen hau HOT ikerketan oinarriturik dago diastole zifraren kasuan B mailako gomendioa ematen duelarik); sistole zifraren kasuan berriz, ebidentziarik ez zegoenez, D mailako gomendioa du.

Argitaratu berri den metanalisi honek (McBrien 2012) dioenez tentsioa zorrotz jaisteak iktus gertakariak murriztu ditzake [RR 0.65 (0,39-0.88)], baina ez hilkortasuna [0.76 (0.55-1.30)], ezta bihotzeko infartuak ere [0.93 (0.8-1.08)]. Autoreek diote ez duela merezi diabetikoen kasuan helburu zorrotzagoak izatea tentsio zifrak lortzeko unean .
Metaanalisiak 5 idazlan hartu ditu kontuan, baina, ACCORD da emaitzetan pisu handien duena; bertan, TAS <140 lortzea vs TAS <120 lortzea alderatu nahi izan dute. Benetan lortu dituzten zifrak 134/70 vs 119/54 izan dira hurrenez hurren eta hauen ondoriozko gertakarien arrisku erlatiboak hauek dira:
  • Hilkortasuna 1.05 (0.84-1.30) ...ez esanguratsua
  • Bihotzeko infartua 0.94(0.80-1.10)... ez esanguratsua
  • Iktusa 0.58(0.39-0.88) %1.5 vs %2.6 ...esanguratsua
  • Ondorio kaltegarriak %3.3 vs %1.7 p<0.001
Beraz, diabetesa dutenen artean TAS <140 jaistea nahikoa dela esan dezakegu A mailako gomendioarekin .

2012-08-21

Fibrilazio aurikular kasuan , Antikoagulazioa?antiagregazioa? ezer?...

 Fibrialzio aurikular ez balbularrak Iktusa sortzeko arriskua dakar eta arriskua gutxitzearren Acetil-salizilikoa edo azenokumarola  (antikoagulante berriak,ez badu pazienteak onartzen aurrekoa)hartu arazteko erabakia hartzea suertazten zaigu  sarritan .

FANG 2008 , GAGE BF 2004 idazlanak dioten bezela,, iragarpen klinikorako araua (RPC: regla de predicción clínica)bat erabiltzeak,zoriak baina hobeto sailkatu ditzakela pazienteak iktus arriskuaren arabera, naiz eta arautegi ezberdinen arteko parekotasuna ona ez izan (kapa 0.13-0.71)

Osatzen-eko  lagun batek helarazi digun Kalkulagailu hau lagungarria da  iktus arriskua eta tratamenduaren onurak eta kalteak jakiteko .

2012-08-08

Ebakuntza baten aurreko azterketak

63 urte eta osasuntsua den paziente bati, dentistak, inplanteak egin behar dizkiola eta, EKG, torax erradiografia eta analisia eskatu dizkio.
Harridura sortu digu eskaera honek eta, besteen artean, Up To Date-k, Ostebak eta Europako eta Kanadiako gidek zer dioten begiratzen aritu gara.
Aldakortasun handia dago gomendioen artean, txosten honetan ikusi daitekeen bezela .
Gehienek diote, kasu honetan, ebakuntza aurreko azterketarik ez dela egin behar, arrazoi hauek direla medio:
1.-Arrisku berezirik gabeko pazientea da (ASA 1)
2.-Arrisku baxuko ebakuntza da.
3.-Anestesia mota
Ostebak, ordea, ebakuntza mota kontuan ez du hartzen eta 60 urtetik gorakoen kasuan, analisia (Hb, Hto, kreatinina, gluzemia), EKG eta torax Rx egitea gomendatzen du.2012-08-07
K Bitaminarekin bueltaka.

 Duela bi aste Juanek 8ko INRa zuen, sintron hartzen du eta ez zuen  odol jariorik, egun hortako dosia ez hartzeko eta paperaren arabera tratamendua jarraitzeko esan genion. Zuzendu ondoren, ea beste doktoreak noizbait odoljarioa ekiditeko jarri zion Bitamina ez al genion eskeiniko galdetu zigun, eta duda  sortu zitzaigun, K Bitamina eman behar al diogu?
 Bilaketa egin ondoren   UpToDate, Chest , eta Pubmed en  erantzunak zentzu berean doaz, alegia, 4-9 arteko INRa eta odoljariorik gabekoek, ez dute  K bitaminarik behar, baldin eta  azenokumarol hartzen badu. Izan ere, azenokumarolen efektua warfarinarekin alderatuz motzagoa da (8-12ordukoa), beraz botika egun batean erretiratzearekin INRa zuzendu daiteke.  K Bitamina jartzeak  maila azpiterapeutikoetara eraman gaitzake gainera.
Warfarinarekin berriz  ez dago akordiorik  datu baseetan, batzuk ematearen alde, besteek aurka.