2015-06-06

PARAZETAMOLA: ERREGEAREN GAINBEHERA?

Irudia hemendik lortu dugu 


Machago G.-k argitaratutako  parazetamolari buruzko azterketa sistematiko honek hautsak arrotu ditu,  lepoko, gerritako   belauneko, edota aldakako  mina gutxizeko ez dela eranginkorra esaten duelako .
Azterketak,  lepo/gerri min kasuetako 3 entsegu sartu ditu(1825paziente) eta 10 belauna/aldakako(3541paziente)
Parazetamolaren dosia   eguneko 3-4gramokoa da gehienetan eta estudio batean izan ezik, intrabenosoa dela, aho bidez hartua. Plazeboarekin alderatuta,  mina gehiago gutxitzen duen aztertu dute. Mina  epe ezberdinetan (<2aste>2- 12aste ; Z;12aste)  , modu araupetuan   (0-100eskala) neurtu dute eta  batezbesteko 9 puntu baina gehiagoko  aldea aurreikusi dute eraginkorra dela esateko .
Metodologia aldetik,  kalitate oneko azterketa sistematikoa iruditu zaigu . GRADE sistemaren arabera, entseguen kalitatea erdiko maila eta maila altuaren artekoa da.
Emaitzak 
Batezbestekoen arteko diferentzia moduan erakusten dizkigute emaitzak
 Ez dago epe luzeko (>12 aste)  emaitzik 
 Parazetamolaren alde badira ere, batek ere ez du 9 puntutik gorako diferentziarik erakutsi, beraz, klinikoki ez da esanguratsua. Aldiz, parazetamola hartzen duteneen artean,  transaminasen igoera laukoiztu da. (Arrisku erlatiboa AE 3.8  KT %95 1,9-7.4)

Emaitza hauen aurrean zer egin? parazetamola ez hartea  aholkatu? 
Hor dago koxka!
Ez badugu parazetamola agintzen  orain arteko ohitura eta gomendioei  jarraituz, antiinflamtorioak, metamizola  edo opiazeoak eman behar ditugu? 

Ba ez daukagu erantzun argirik taldean baina bai guztiok ados gaudela, hasteko, parazetamolarekin proba egingo genukeela , portzentai txiki batean eraginkorra  izango delakoaren itxaropenarekin.

Oharra : sarrera hau prestatzen ari nintzen bitartean , Raquel taldekideak metamizolaren segurtasunari buruzko metanalisi honen berri helarazi digu. Irakurri beharko dugu hau ere!

2015-06-03

inkontinentzia eta ariketak


EMAKUMEAREN GERNU-INKONTINENTZIA ETA ZORU PELBIKOKO ARIKETAK

Zoru pelbikoko ariketen (ZPA) eraginkortasuna jakin nahiean , tratamendu ez farmakologikoa emakumearen inkontinetzian (EI) aztertu dugu.
Cochrane Errebisio batzuk daude gai honi buruz.  ZPAekin EIk  - esfortzukoak ,  premiazkoak zein mistoak-  hobera egiten duela argi geratzen da. 
Horrela esaten dute Dumoulin et al-ek 2014ko Cochrane Errebisio batean. Gainera albo-ondorioak ez dira importanteak.
Hala ere epe luzeko eraginkortasuna ez dago ikertua.
Up to Datek(2015) hasierako tratamendu bezela gomendatzen ditu.(GRADE 1B). Gomendioa 6-8 segundoko 8-  12 kontrakzio moteleko  3 tanda , astean hiruzpalau aldiz, 15-20 astetan zehar da.
Clinical Evidencek(2015) eraginkorrak direla baieztatzen du ere.
Beste tratamendu batzuen  ebidentzia azkoz ere eskasago da. "Bladder training"  edo maskuriaren berheziketaren (maskuriaren hustutze aldizkakoa,...) gomendioa GRADE 2Bkoa da.
Walace et al-ek  2004ko Cochrane Errebisio batean, tratamendu hauei Biofeedbackeko teknika batzuk gehitu dakizkiekela azaltzen dute.

Los ejercicios de suelo pélvico mejoran la incontinencia en la mujer.