2015-09-30

HELIKOBAKTER PYLORIren(HP) TRATAMENDUA

Marrazkiaren jatorria 
Helikobakter pylori (HP) tratatzeko moduan aldakortasuna sumatu dugu; batzuk 3botika, beste batzuk 4, antibiotiko eta iraupen ezberdinak, etab.
Zein da HP tratateko modurik egokiena?
 Iturri ezberdinak erabili ditugu zalantza honi erantzuna emateko .
Batetik 2015ean Bao-Zhu Lik argitarautako azterketa sistematiko hau eta bestetik gure eskualdeko liseri aparatuko espezialistak emandako  txostena Gisbert JP,2013
 Azterketa sistematikoan, 14 tratamendu erregimen ezberdin aztertu dituzte sareko  metanalisi bidez (metanálisis en red), hau da, konparaketa zuzenak eta ez zuzuenak  erabiliaz .Konparatzailea, kasu guztietan 7 eguneko terapia hirukoitza erabili dute(Amoxizilina+Klaritromizina+omeprazol)
Beste tratamendu erregimenak ikusteko ikusi estudioaren 1.taula
Alderatze ikerketa eta paziente kopurua oso aldakorra da: estudio kopuruan  1-22 ko tartekoa eta pazienteena 30-4560koa. Sarritan entseguen  kalitatea ez da ona.
Lau erregimenen kasuan ez dago alderatze zuzenik; beste hirutan ez dago ezberdintasunik tratamendu erregimen ezberdinen  eranginkortasunean.
 Sareko metanalisiko emaitzen arabaera, tratamendu guztiak, bat izan ezik,tratamendu hirukoitza baina eraginkorragoak suertatu dira.
7 eguneko tratamendu hirukoitza AE=RR 0.73 (0.71-0.75)
Besteen artean ez dago ezberdintasun handirik; AE=RR 0.79 eta 0.94ko tartekoa  baina beraien %95 konfidantza tarteak 0.69 eta 0.98 tartekoak.  Erangikorrenak okerrago jasaten dira  eta zaila bada ere baten alde garbi egitea, autoreek bi irizpide horien arabera matematika bidez egindako kalkulo batekin sailkatu dituzte tratamendu erregimenak,  beti ere ikerketa on baten beharra  aipatuz.  Horrela, eraginkorrena  7 eguneko konkomitantea(Amoxizilina+Klaritromizina+Omeprazola+Metronidazola) suertatu da eta hoberen eramaten dena 7 egun probiotikoa(tratmendu hirukoitza klasikoa+Probiotikoa) . 
 Aipatatutako kontsentsuan (Gispert 2013) aukerako tratamendua 
omeprazol+amoxizilina+klaritromizina+metronidazol gomendatzen dute baina adituen arteko  %73ko akordiorekin eta ebidentzi aulean oinarriturik.
%100a ados azaldu dira klaritromizinarekiko erresistentzia %20tik beherakoa bada, tratamendu hirukoitza egitea zuzena dela esaterakoan.; hori bai, 10 egunetan, tratamendua luzatzeak onurak dakarzkila antzeman delako estudio ezberdinetan.
Gure erkidegoan,2014ko datuen arabera, %13.9koa zen 
2015-09-23

Infartu lakunarraren aurrean antiagregatzaileak bai ala ez?

Kasu klinikoa: 68 urteko emakumea. Hipertensioa eta Hiperkolestorolemia poligenikoa ditu. Indapamida R eta Simvastatina 10mg-rekin ondo kontrolatuak ditu arrisku kardiobaskular faktore hauek. Beste aurrekarien artean, tiroide glandula kenduta du (eutirox 50 hartzen du)eta migrainak izan ditu baina aspaldi honetan bat ere ez du izan. Oporretan zegoela, zorabiatu egin zen eta egindako proben artean buruko erresonantzia egin zioten ; bertan,  infartu lakunarrak dituela antzeman dute eta guregana bideratu dute tratamenduaren egokitzapena egiteko. Hasiera baten , zorabio gertakari horren historia berriro jaso dugu eta  Bertigo posizional paroxistiko onbera (Vértigo posicional benigno ;VPB) itxura hartu diogu .Honen aurrean , 2 galdera sortu zaizkigu:
1.- Bertigo posizional paroxistiko onbera baten itxurazko zorabioa sortu daiteke infartu lakunar bategatik ?
2.- Infartu lakunarrak dituela jakina gainean , antiagregatzaileak jarri beharko genizkioke pertsona honi iktusa izateko arrikua sahiesteko?


 


Marrazkia hemengoa da
      
 Artikulu honek 1.galderari erantzuten dio eta baiezkoa dio; bertan HINTS explorazioaz hitzegiten du, zorabioa periferikoa edo zentrala den ezberdintzen laguntzeko.Web orrialde honetan, bukaeran dauden bideoetan maniobrak zein diren ikusteko aukera ona eskaintzen digu. Alerta bibliografiko baten bidez, azterketa sistematiko hau iritsi zaigu eta 2.galderari erantzuteko balio du.

Beraiek, infartu lakunarren kasuetan antiagregatzailea ematearen alde azaltzen dira.
Taldean azterketa kritikoa egin ondoren, honako hau diogu:
 Infartu lakunarren diagnostikoa erresonantzia magnetikoaren bidez egin dute eta honen interpretaziorako kriterio zorrotzak estudio batek bakarrik ditu. Beste kasuetan ez dago argi zein kriterio erabili dituzten. Topatutako entseguak gutxi dira eta kasu gutxikoak gainera . Estudio bakoitza banaka hartuta, cilostazol baino ez da eraginkorra. Guztiak batera kontuan hartuta, emaitzak hauek dira:

 Any stroke:
 Edozein antiagregatzailea hartuz arriskua % 14.67tik %11.24 ra jaisten da RAR 3.43(0.5-6.37) TBK=NNT 29(16;202)

 Ischemic Stroke:
 Edozein antiagregatzailea hartuz arriskua % 11.21tik % 5.35ra jaisten da RAR 5.87 (2.2-9.53) TBK NNT 17(10;45)

Composite endpoint (any stroke,myocardial infarction and death)
 Ez esanguratzua

Antiagregatzaileek, infartu lakunarren kasuetan duten eranginkortasunari dagokionez, datuak gutxi badira ere, taldean AAS100mg aren alde egin dugu 2.mailako prebentziorako kasuak konsideratzen direlako eta ohikoa delako azido azetil salizilikoa erabiltzea kasu hauetan.

2015-09-16

ALOPURINOLAK balio al du gaixotasun kardiobaskularra edo giltzurruneko gaixotasun terminala ekiditeko?

Gaur egun dauden frogek ez dute alopurinolen erabilera babesten gaixotasun kardiobaskularrak ekiditeko edota giltzurruneko gutxiegitasun terminala ekiditeko giltzurruneko gaixotasun kronikoa duten gaixoetan
Marrazkia hemendik lortu dugu

  • Galdera:
Giltzurruneko gutxiegitasun kronikoa duten gaixoetan uriko azidoa gutxitzen duten botikak eraginkorrak al dira gaixotasun kardiobaskularra edo giltzurruneko gutxiegitasun terminala ekiditeko?
Gaixoa
Interbentzioa/alderaketa
Emaitzak
Giltzurruneko gutxiegitasun kronikoa (GF<30 ml/min)
Uriko azidoa gutxitzen duten botikak / plazebo
-Giltzurruneko gutxiegitasun terminala (dialisia edo transplantea).
-Gaixotasun kardiobaskularra.
-Hilkortasuna.
-Kontrako-eraginak.

Ikerketa mota egokiena: Ausazko Saiakuntza Klinikoa/Azterketa sistematikoa
Bilaketa:

    • Erabili diren argibide iturburuak:

Argibide iturburua
Galdera honetan begiratuak
Baliagarriak izan direnak
Praktika klinikoaren gidaliburuak
EZ
EZ
Clinical Evidence
EZ
EZ
Trip Database
EZ
EZ
MBE Guipúzcoa
EZ
EZ
UpTodate
EZ
EZ
Cochrane Library
EZ
EZ
Evidence Based Review
EZ
EZ
Medline,Embase eta IM
BAI
BAI1,2,3

  • Ebidentziaren laburpena
Bi azterketa sistematiko aurkitu ditugu:
Lehenengoa (1) kalitate onekoa da nahiz eta bilaketa ingeleseko ikerketetara bakarrik mugatzen duen eta ez du argitaratze-alborapena aztertzen. 8 ikerketa aurkitzen ditu, kalitate baxukoak, txikiak eta iraupen gutxikoak(luzeena 24 hilabete). Ikerketa batzuk giltzurruneko gutxiegitasun kronikoa (maila ezberdinetan; azken faseko gutxiegitasuna baztertzen dute) aukeratzen dituzte eta beste batzuk mikroalbuminuria daukatenak. Gaixo guztiek azido uriko altua daukate. Ikerketa guztiek alopurinol erabiltzen dute. Ikerketek orokorrean iragazketa glomerularra eta kreatininaren aldaketa aztertzen dute. Ez da aurkitu ezberdintasun esanguratsurik bi taldeen artean. Kontrako eraginen ondorioz ikerketa uzten dutenen kopurua berdina da bi taldeen artean.
Bigarrena (2) kalitate onekoa da. Ez du bilaketa mugatzen hizkuntzaren aldetik. Ikerketa txiki bat ingelesezkoa ez den beste hizkuntza batean aurkitzen du eta ez du bihurtzen. Argitaratze-alborapena aztertzen du eta txikia da. Aukeratzen dituen 4 ikerketa aurreko azterketan ere daude. Egun dauden frogak mugatuak dira alopurinolak giltzurruneko gutxiegitasun kronikoaren progresioa gelditzen duenik edota gaixotasun kardiobaskularra saihesten duenik ondorioztatzeko.
Badago ikerketa bat (3) bi azterketetan sartzen dutena, kalitate txikikoa dena, ez da itsu bikoitza, ez da plazeborekin alderatzen eta ausazketa ez da ongi ezkutatzen. Ikerketa honetan gaixotasun kardiobaskularra aztertzen dute eta alopurinolekin gutxitzen da.
Erantzuna
Galderari erantzuteko aurkitu diren ikerketak txikiak eta kalitate txarrekoak dira.Ikerketa batean alopurinolek gaixotasun kardiobaskularrak gutxitzen ditu baina kalitate txarrekoa izanik ezin dira konklusio sendoak atera.
Ebidentzia maila
1


Egilea: Mikel Moreno 


Data: 2015/9/10

Erantzuna hau egiteko erabili den ebidentzia mailaren sailkapena:

Maila
Ikerketak
1
2
2
0
3
0
4
0
G
0

*1:Azterketa sistematikoa.
2:Entsegu klinikoa.
3:Kohorteak, kasu-kontrolak.
4.Adituen iritzia.
G:Gidak.

Bibliografía.
  1. Bose B, Badve SV, Hiremath SS, Boudville N, Brown FG, Cass A, de Zoysa JR,Fassett RG, Faull R, Harris DC, Hawley CM, Kanellis J, Palmer SC, Perkovic V,Pascoe EM, Rangan GK, Walker RJ, Walters G, Johnson DW. Effects of uricacid-lowering therapy on renal outcomes: a systematic review and meta-analysis.Nephrol Dial Transplant. 2014 Feb;29(2):406-13. doi: 10.1093/ndt/gft378. Epub2013 Sep 15. Review. PubMed PMID: 24042021.
  2. Fleeman N, Pilkington G, Dundar Y, Dwan K, Boland A, Dickson R, Anijeet H,Kennedy T, Pyatt J. Allopurinol for the treatment of chronic kidney disease: asystematic review. Health Technol Assess. 2014 Jun;18(40):1-77, v-vi. doi:10.3310/hta18400. Review. PubMed PMID: 24965683.
  3. Goicoechea M, de Vinuesa SG, Verdalles U, Ruiz-Caro C, Ampuero J, Rincón A,Arroyo D, Luño J. Effect of allopurinol in chronic kidney disease progression andcardiovascular risk. Clin J Am Soc Nephrol. 2010 Aug;5(8):1388-93. doi:10.2215/CJN.01580210. Epub 2010 Jun 10. PubMed PMID: 20538833; PubMed Central PMCID: PMC2924417.

2015-09-10

GRIPEAREN AURKAKO TXERTOA 2 MOTAKO DIABETIKOEN(2DM) KASUAN

Marrazkia hemendik hartu dugu 
 Urtero bezela, laister hasiko da gripearen aurkako txertoa jartzearen aldeko kanpaina.


Diabeteseko gidaren 2013ko eguneraketak dio, 2DM dutenak txertoa jartzera gonbidatu behar direla nahiz eta ordurarte zeuden datuak ez zuten ahalbidetzen gomendio irmo bat ematea 


2015ean  azterketa sistematiko bat   argitaratu da
Remschmidt C..
Bilaketa 2014ko azaro bitartekoa da 
Metodologigoki ondo egina dago eta GRADE sistemarekin aztertu diztuzte emaitzak . Aipatutako gidarekin alderatuta, DM 1 eta 2 motatako pazienteei dagokio azterketa sistematiko hau eta estudio gehiago hartu dituzte kontuan baina, orain arte, entsegu klinikorik ez dagoela eta  benetan txertoaren eraginkortasuna eta segurtasuna ezagutzeko, behar-beharrezkoak direla azpimarratu dute

Emaitzak

  • 18-64 urteko tartean oso  kalitatze baxuko ebidentzian oinarriturik esan dezakegu txertoak, gripearen ondoriozko  ospitaleratze  tasa eta gripe antzeko gaixotasuna murrizten duela ez horrela heriotza tasa.
  • >65urtetik gorakoetan, gripearen ondoriozko ospitaleratze tasa eta gripe antzeko gaixotasunaz gain (oso baxuko kalitatea), heriotza tasa(kalitate baxua) ere murrizten duela erakutsi du .
Alde batetik proba hauetan oinarrituta , eta bestetik, nahiz eta ez dagoen ikerketarik, txertoa segurua dela antzeman delako, gaur egun 2DM dutenei txertoa hartzeko gonbitea egiten jarraitu beharko da.


2015-09-03

BULARREKO MINBIZIREN BAHEKETA GOIZTIARRAK BADU ERANGINKORTASUNIK?

 Alerta bibliografiko baten bidez,  bularreko minbizia antzemateko baheketa goiztiarrari buruzko entsegu kliniko honen berri izan dugu .

160.921 emakume zoriz 1:2 proportzioan banatuak izan ziren urtero mamografia egitera 40-48urte bete arte edo ohiko kontrolak egitera . Hortik aurrera, guztiak , UK-en ohikoa den beheketa programa jarraitzera gonbidatu zituzten(50urtetik gora mamografia 3 urtetik behin ) 

 Autoreak diote, baheketa goiztiarrak bularreko minbiziak eragindako hilkortasuna murrizten duela lehenengo 10 urtetan . Gure iritziz, entsegua metodologikoki ondo egina dagoela diogu baina emaitza guztiak aztertu ondoren  autoreen ondorioa baikorregia dela iruditu zaigu.

 Emaitzak batzuk ,lehenengo 10 urtetakoak dira, programaren bukaerakoak alegia.
17urteko jarraipeneko emaitzetan, programan sartutako emakumeen  emaitzez gain,  50urtetik gorako ohiko baheketako emakumeen emaitzak ere sartuta daude.

Marrazkia hemendik lortu dugu 
EMAITZAK
Bularreko minbiziaren ondoriozko hilkortasuna , programa barruan dauden bitartean (10 urte)
AAG(arrisku absolutuaren gutxitzea= RAR) :  0.51/1000
TBK(tratatu beharreko kopurua)=NNT) 1960(1063-12500) 17urteko jarrapaipenaren bukaeran berdinak izan dira bi taldeen artean    bularreko minbiziaren inzidentzia  eta hilkortasun orokorra . Azkena hau, programan antzemandako minbizi kasuak soilik kontuak hartuta , 17.urtean ez zuten hilkortasun orokorrean ezberdintasunik topatu ezta ere.


Bularreko minbiziaren intzidentziari buruz, programak iraun zuen bitartean antzemandako in situ minbizi kasuak esanguratsuki gehiago izan ziren baheketa taldean . 
AE(arrisku erlatiboa=RR) 1.36 (1.11-1.67).

Gure erkidegoko programan 2011 geroztik, 40-49 urte bitartekoei luzatzea onartu zen, lehen mailako familiartekoen artean titietako minbizia duten aurrekaririk dutenei soilik.