2013-04-19

TABAKOAREN MENDEKOTASUNA GAINDITZEKO TALDEKO ETA BANAKAKO ESKUHARTZEAREN ERAGINKORTASUNA Tabakoa, hilkortasun sahiesgarriaren arrazoi nagusienetaako bat da, eta lehen mailako arreta oso eremu egokia da erretzaileei tabakoa uzten laguntzeko.
Tabakoaren abordaian zein da eraginkorrena?.Taldeko eskuhartzea ala banakako alderatuta?.
Datu base ezberdinetan bilaketa egin ondoren Stead LF, Lankaster-en azterketa sistematiko bat aurkeztu dugu Cochrane Plus bilatzailean, "tabakoa uzteko taldekako terapia Konduktual Programak" deritzona, hurrengo ondorioekin:

Ez dago desberdintasun adierazgarririk taldeko eskuhartze eta banakakoaren artean,aldiz, eskuhartzerik ez egitea baino eraginkorragoa da.


DESHABITUACION TABAQUICA

El tabaco es una de las principales causas de mortalidad evitable en los países desarrollados y la Atención Primaria es un ámbito idóneo para ayudar a los fumadores a dejar el tabaco.
¿Es más efectiva una intervención grupal frente a una individual para el abordaje del tabaquismo?
Tras hacer búsqueda en diferentes bases de datos hemos encontrado una revisión sistemática de Stead LF, Lancaster T en la Cochrane Plus, “Programas de terapia conductual grupal para el abandono del hábito de fumar” en el que las conclusiones que saca son:

No hay diferencia significativa en la efectividad de la intervención grupal frente a la individual pero es más efectiva que ninguna intervención.

2013-04-05

AORTAKO ANEURISMAREN BAHEKETA EGIN BEHARKO GENUKE?

MASS entsegu klinikoaren emaitzak diotenez , luzarora begira, 65urtetik gorako gizonezko guztiei EKOGRAFIA bidez aneurisma duten antzemateko baheketa egiteak, harek sor dezaken hilkortasuna gutxitzen du .

Erresuma batuan 1997an hasitako MASS (Multicenter Aneurysm Screening Study)ikerketaren zehaztasunak hauek dira :

  • Biztanleri orokorraren artean autatutako  65-75 urte bitarteko  67.770  gizonezko dira 
  • Ausaz banatu ziren  Ekografia bidez  baheketa egitea (33.883) edo ez egitea (33.883);  metodo zuzenez egina dago banaketa . 

 
       Bahetutakoak :
         3zm-tik beherako aneurismak Normal gisa sailkatu ziren
         3-4.4 zm-koa zutenei,urtero ekografia egin zitzaien
         4.4-5.4zm-koa zutenei, hiru hilabetetik behin ekografia 
         >5.4 zmkoak edo urte batean  zm bat baina gehiago handitutako 
         aneurismak ,ospitalera bideratu zituzten ebakuntza egiteko
          
  •  1.mailako emaitza aneurismarekin lotutako 30 egunera arteko hilkortasuna izan zen .hasieran zeuden gizonetatik, %97.1ren datua lortu zuten.
  • Jarraipena 13 urtetan egin zen etaikerketa bukatuatakoan,  bataz besteko adina  83 urtekoa izan  zen . 
Emaitzak           

·        1334 gizoni antzeman zitzaien aneurisma (prebalentzia %4.9) eta hauetatik 224 hil ziren aneurismagatik bahetutakoen artean eta 381 besteen artean .
·        RR 0.63 vs 1.09 HR 0.58 (%95KT 0.49-0.69) 
·        TBK(tratatu beharreko kopurua=NNT) 13 urtetan, 216 (%95 KT 180-298)

http://3.bp.blogspot.com/-qYbQbnPPfAM/UVyWC0L4BhI/AAAAAAAAAgE/hz23UsCPgG8/s1600/bjs0099-1649-f1.jpg


Lehenengo urtetik aurrera bereizten hasten dira 2 kurbak 

Autoreek diote kostu-eraginkorra dela baina gure gaur egungo lehen arretan hau aurrera eramateko zailatsunak ikusten ditugu .
Arrisku bereziko azpitaldeak bereiztea garrantzizkoa iruditzen zaigu baina oraingoz  ez dauzkagu datu hauek .