2013-12-23

Sojari buruzko Cochrane azterketa sistematiko berria

2010ean egindako sarreran  esaten genuenarekin bat dator Lethaby A-k argitaratu berri duen Cochrane azterketa sistematiko berri hau

2010 :Dagoen ebidentziarekin, menopausiak sortu ditzaken sintomak arintzeko soja edo fitoestrogenoak erabiltzeko oinarri zientifiko sendorik ez dagoela esan dezakegu
2013: ez dago ebidentzia erabakigarririk fitoestrogenoak menopausiako beroladiak gutxitu edo arintzen dituenik esateko. bereziki Genisteinaren onurak gehiago ikertu beharko lirateke . 


AUTHORS' CONCLUSIONS:
No conclusive evidence shows that phytoestrogen supplements effectively reduce the frequency or severity of hot flushes and night sweats in perimenopausal or postmenopausal women, although benefits derived from concentrates of genistein should be further investigated

2013-12-10

HOMEOPATIAREN GAIAK URAK NAHASTU DITU

IRUDIA HEMENDIK ATERA DUGU  Berri honek urak nahastu ditu eta honen  aurrean  Estatu mailan mediku blogero talde batek adierazpen bat argitaratu dute  Euskerazko bertsioa hemen duzu  eta beste hizkuntzetan hemen

2013-12-03

Bihotzekoen kontrako txertoa ? 


Gripearen kontrako txertaketaren eraginkortasunaren eztabaidan sartuak , interesgaria iruditu zaigu Jacob A. Udell et al. ek 2013 an egindako Metaanalisia : "Association between Influenza Vaccination and Cardiovascular Outcomes in High-risk patients".
Bilaketa sakon baten ostean geratzen dira 12 Entsegu Kliniko eta hoietatik 6 dira plazeboaren kontra bakarrik (eta 6 beste txerto experimentalen kontra). Bi baino ez ziren Kalitate handikoak eta gainera ez dute partehartzaile asko.
Txertatuen artean , gehienak gaixotasun kardiobaskularrrekin (KB), gertakari KB gutxiago egon ziren kontrolen artean baino : Arrisku Erlatiboa o,64 , Tratatu Beharreko Kopurua (TBK edo NNT) 38-124.
Hala ere garbi dago emaitza hau gertatu berriko Sindrome Koronario Akutua pairatu dutenek bultzatua dago TBK batekin 6 eta 13 artean.
Ilkortasunean alde esanguratsurik ez zen egon.

Gripearen kontrako txertoak Gertakari KB Handiak gutxitzen ditu Gertatu berria Sindrome Koronario Akutua duten gaixoetan.

La vacuna antigripal disminuye los Eventos CV Mayores en pacientes de Alto Riesgo Cardiovascular pero sobre todo por su efecto en pacientes con un SCA Reciente.
I

2013-11-29

GLICOPIRRONIO BROMUROA EZ DA TIOTROPIOA BAINA HOBEAGOA BGBK (Biriketako Gaixotasun Butxatzaile Kronikoa)KASUETAN


 Biriketako Gaixotasun Butxatzaile Kronikoaren (BGBK) kasuan TIOTROPIOAK, gaixotasun honek ekar ditzaken   larritzeak gutxitzeaz gain,arnas funtzioa eta bizi kalitatea  hobetzen dituela erakutsi zuen UPPLIF izeneko entsegu klinikoan.

Atera berri den Glicopirronio bromuroa, Tiotropioa baina hobea den galdera otu zaigu . Erantzuna  lortzearren, GLOW2 entseguaren azterketa kritikoa egin dugu gaur, taldeko saioan.
Entsegu honetan, zoriz banatu ziren  BGBK zuten 40 urtetik gorako  1066 paziente, Glikopirronio, plazebo edo tiotropio taldeetara 2/1/1 proportzioan eta 12 astetara  FEV1 neurtu zieten (lehen mailako aldagaia).
Bigarren mailako aldagaien artean  disnea maila,  gaixotasunaren larritzeak eta segurtasuna neurtu zituzten  1,12 eta 52  astetara. 
Kalitate aldetik hau esan dezakegu :
-Taldeak antzekoak suertatu ziren hasieran. 
-Zoria  nola egin duten ez dute azaldu. 
-Itsutasuna gorde dute Glikopirronio eta plazeboarekin baina ez tiotropioarekin

EMAITZAK

Plazeboarekin alderatuta aldagai guztiak Glikopirronioaren alde ateratzen dira baina Tiotropioarekin antzekotasuna azaldu du.

RESULTADOS

Comparado con placebo el bromuro de glicopirronio resultó mejor en todas las variables pero no ha demostrado diferencias significativas respecto a tiotropio 


2013-11-14

KRIOTERAPIA MUKOSITISAREN PREBENTZIOAN


Mukositisa,gaixo onkologikoen ohizko konplikazioa izaten da.
Datu base ezberdinetan hainbat bilaketa egin ondoren, estudio batzuk aurkitu ditugu eta horien artean Cochrane Plus-eko errebisio sistematiko bat: “ Helen V Worthington” (aurretik aipatutako ikerketak biltzen dituena) eta eguneratuagoa dagoen beste errebisio bat “Peterson DE-rena”.
Errebisio hauetan krioterapiaren erabilera gomendatzen dute ( ebidentzia ahularekin). Hala ere estudio gehiago egitea gomendatzen dute paziente gehiagorekin eta hobeto diseinatuta

La mucositis es una de las complicaciones más frecuentes de los pacientes oncológicos durante su tratamiento.
Tras hacer búsqueda en diferentes bases de datos hemos encontrado varios estudios y, entre ellos, una revisión sistemática de la Cochrane Plus: "Helen V Worthington" (que incluye los estudios anteriormente citados) y otra revisión más actualizada de "Peterson DE".
En estas revisiones recomiendan (con nivel de evidencia débil) el uso de la crioterapia . No obstante aconsejan realizar nuevos estudios con mayor número de pacientes y mejor diseñados.

2013-11-07

NOLA JOKATU, SINTOMARIK GABEKO DIABETIKO BATI ORKATIL/BESO INDIZEA ALTERATUA TOPATUZ GERO.


Lehen arretan, orkatil/beso indizea diabetiko batzuen kasuan egiten da, beti ere hankaren itxura okerra,tenperatura hotza edo pultsu falta antzemanez gero . Adierazle honen balioari buruzko galderak sortu zaizkigu eta US Preventives Task Force-k 2013an (laburpena/testu osoa) argitaratutako kalitate oneko azterketa sistematikoak  galdera hauen erantzunak ematen dizkigu :

1.-Orkatil/beso indizea baliozko diagnosi proba da sintomarik gabeko pertsonen kasuan?


Sentikortasun exkaxa (%15-20koa) baina espezifikotasun handikoa (ia %100koa) azaldu du Suedian egindako kalitate baxuko ikerketa batek. 

2.-Orkatil/beso indizea alteratuak balorerik badu gaixotasun kardiobaskular adierazle bezela?
Bai. 18 kohorte aztertu ondoren  indizea 0.90 azpitik edukitzeak badu zerikusia, etorkizunean, gaixotasun kardiobaskularra izateko arriskuarekin, gizonetan zein emakumetan, 
Beti ere, ikerketa mota hauen mugak kontuan hartu beharrekoa dira, talde alderatzaile jarraipenen luzaera eta definizoen arteko ezberdintasunagatik.

3.-Indizea alteratua baina sintomarik gabekoei, tratamendu goiztiarra jartzeak  kaltea  baina onura  gehiago  dakar?  

Aspirinak ez du eraginkortasunik erakutsi gaixotasun KB sahiesteko garaiean. 2010ean blogean egindako sarrera honetan azaldu genuen bezela ; bertan ere esaten genuen gisa, AHRQ 2013an argitaratutako txostenak dio Klopidogrela, aspirina baina eraginkorragoa dela, CAPRIE ikerketan oinarriturik  
2013-10-22

DIABETIKOEI EGITEN ZAIEN OINAREN BAHEKETA ERAGINKORRA DA?


Baheketak Frame y Carlson-en baldintzak bete behar ditu
1.-Antzeman nahi dugun gaixotasuna garrantzizkoa izatea 
2.-Erabili beharreko tresna edo proba erraza, sentiberatasun handikoa eta merkea izatea
3.-Positiboak suertzaten direnak zihurtatu ahal izateko, espezifikotasun handiagoa duen proba eskura izatea 
4.-Antzematen den gaixotasunarentzako tratamendua izatea.

Diabetikoen kasuan, egiten zaien baheketetako bat, oina aldian-aldian ikuskatzea da; gida guztiek gomendatzen  dute egieta, ultzerak eta anputazioak sahiesteko helburuarekin 

Ikuskapen horretan honako hau egiten dugu:
oinaren itxura eta tenperatura ikusi, pultsuak antzeman eta monofilamento bidez, bibrazio sentiberatasuna neurtu
Orkatil-beso indizea(adierazlea) ez dugu kasu guztietan egiten.  

 Benetan eraginkorra da egiten dugun baheketa hau? galdera honi erantzuteko entsegu klinikorik ba ote dagoen bilatzen aritu gara eta 2013an Ozdemir BAk argitaratu duen  azterketa sistematikoa topatu dugu.Metodologikoki ondo egina dago baina harridura sortu digu 6 ikerketa besterik ez dituztelako topatu eta hauetatik, 2 soilik dira  entsegu klinikoak.
Heterogeneotasun handia topatu dute bai diabetikoen ezaugarrien artean(dialisian daudenak arraza ezberdinak, etab...), bai baheketa egiteko moduen artean, nahiz eta gehienek guk egiten duguna egiten dute gutxienez, eta baita jarraipen maiztasun eta tratamenduen artean ere. Orkatil-beso indizea gutxi batzuk egiten dute beti ere aurreko ikuskaritzan okerren bat topatuz gero. Heterogeneotasuna dela eta ezin dute neurri orokortua eman baina banan bana aztertuta, guztiek baheketaren eraginkortasuna adierazten dute. Autoreek diote ebidentzia  maila ahula izanda ere, baheketa justifikatua dagoela.
Beraz, baheketaren  alde egin dezakegu.

Hurrengorako galdera...Zer egin sintomarik gabeko diabetiko bati  orkatil/beso indizea alteratua egonez gero .

2013-09-17

Leku altuetara bidaiatzen dugunean, mendiko gaitza prebenitzeko ¿ Acetazolamida hartzea gomendagarria al da?

Azterketa sistematiko ugari topatu ditugu eta, hauen artean, Uptodate-n 2013-ko martxoko errebisio bat aukeratu dugu
Mendiko gaitza eta altuerako garun-edema bereizten dituzte. Gaixotasun bera da, baina fase desberdinetan.
Hauexek dira mendiko gaitza agertzearengan eragina izango duten faktoreak: pertsonaren suszeptibilitatea,  ze altituderaiño heldu garen eta igotzeko azkartasuna. Beraz, gure bidaia planifikatzeko orduan, azken bi alderdi hauek kontutan izatea oso garrantzitsua izango da.
Acetazolamidak altitudera egokitzea bizkortzen du. Eguneroko dosia eztabaidan dago 750 mg-tara arte, baina normalean, altitude bera mantenduta, hiru egunetan 12 orduro 125-250 mg hartzea nahikoa izango da (250mg-ko dosiarekin ebidentzia handiagoa dago).
Acetazolamidaren ondorio kaltegarri esanguratsuena  iñurridura da (parestesiak).
Mendiko gaitza duten pertsonek, sintomak desagertu arte, ez dute altitude gehiagora igo behar eta jarduera fisikoa mugatu behar dute. Sintomak kontrolatzeko tratamendua hartu daiteke.
Dexametasonak, mendiko gaitzako sintomak arintzeko balio badu ere,  ez du aklimatazioa hobetzen.
Altuerako garun-edema izanez gero berehalako interbentzioa eskatzen du: altitudetik jeistea (garrantzitsuena), dexametasona, oxigenoa eta  tratamendu hiperbariko.

Viaje a gran altura: ¿se recomienda tomar Acetazolamida para prevenir el “mal de altura”?

Hemos encontrado varias revisiones sistemáticas sobre la prevención y tratamiento del mal de altura, entre las que hemos elegido una revisión de marzo-2013 en Uptodate.
Diferencian entre mal agudo de montaña y edema cerebral de altitud, que son una misma patología pero en diferentes estadios.
La aparición del mal agudo de montaña va a depender principalmente de la susceptibilidad individual, altura alcanzada y la velocidad de ascenso, por lo que va a ser primordial tener en cuenta los dos últimos aspectos a la hora de planificar nuestro viaje.
La Acetazolamida acelera la aclimatación a la altitud. La dosis se debate hasta 750 mg día pero, habitualmente, es suficiente con 125-250 mg c/ 12h durante 3 días mientras se está a una misma altitud (hay mayor evidencia para la dosificación de 250mg c/12h).
Los efectos secundarios mas frecuentes de la Acetazolamida son las parestesias.
Personas con síntomas de mal agudo de montaña no deben ascender a mayor altitud hasta que los síntomas hayan desaparecido y limitar la actividad física. Se puede tomar tratamiento sintomático.
La dexametasona alivia los síntomas del mal agudo de montaña, pero no mejora la aclimatación.
El edema cerebral de altitud requiere intervención inmediata: descender (es la medida más importante), dexametasona, oxigenoterapia y terapia hiperbárica.

2013-09-16

AEBI-en (angiotentsinaren entzima bihurtzailearen inhibitzailea=IECA) erabilpen berria?

AEBI-ek  (angiotentsinaren entzima bihurtzailearen inhibitzailea=IECA) plazeboarekin alderatuta, fibrilazio aurikularraren errepikapena  sahiestu dezaketen begiratu dute azterketa sistematiko honetan. 
Osatzeneko EOOko bi taldekideen artean egin dugu azterketa kritikoa eta hau ondorioztatu dugu : AEB-ek, fibrilazioaren errepikapena gutxitu dezakete
Hemendik lortu dugu algoritmoa 
baina ikerketa gehiago behar dira.

2013-09-03

Ekintza prebentiboak : urre balioa dute guztiak?

lagun baten bidez iristi zait Enrique Gavilanek egindago aurkezpen hau .

Actividades preventivas en la mujer con resultados Contraintuitivos 

Hausnarketarko oso interesgarria iruditu zait 

2013-08-20

Azetil salizilikoa+klopidogrela+azenokumarola : posible da guztiak batera hartu behar izatea?


Zuen paziente artean izango dituzue horrelako kasuak ezta? 
1.-Fibrilazio aurikularra duen batek, azenokumarola hartzen du eta sten koronario bat jarri diotenez,  AAS+Klopidogrel hartu beharko ditu bolara batean...zer egin Sintronarekin? jarraitu? kendu?
2.- Iktus baten ondoren  Klopidogrel hartzen ari den paziente bati, fibrilazio aurikularra antzeman diogu kontrol batean....Azenokumarola erantsi? klopidrogrel kendu ?
Familia mediku guztiok ez dugu berdin jokatzen kasu hauen aurrean, ezta  kardiologoek ere.

Galdera hauei erantzuna emateko gida kliniko ezberdinak aztertu ditugu eta aldakortasuna dagoela jabetu gara. Guztiek diote paziente hauek ez direla errazak eta  kasu berezi bakoitzari erantzuna eman diezaikeen entsegu klinikorik ez dagoela; beraz, gomendioak adituen arteko adostasunean oinarrituak dira.

Honako taula honetan laburtu dugu gida ezberdinek egoera bakoitzari eman dioten erantzuna ; beti ere, odol-jarioaren arriskua kontuan hartuz, pertsona bakoitzaren kasuan onura eta kalteen arteko orekan oinarritu beharko genuke erabakia. 
marrazkia hemendik atera dugu

2013-07-19

Bell's paralisia eta antibirikoak

Bell,s paralisi baten aurrean zalantza izaten dugu kortikoideaz gain antibirikoak jarri edo ez jarri . 
Entsegu batzuk aldekoak dira eta beste batzuk ez . 

MEDLINE-n, PUB MED, Bell's palsy hitza jarritakoan, gai honekin zerikusia duten 6 metanalisi azaltzen dira eta hauetatik bi, antibirikoak jartzearen alde azaltzen dira, hiru aurka eta beteak dionez ikerketa gehiago behar dira gomendio argi bat ema aurretik.

Atera berri den  entsegu kliniko honetan, (Lee HY,2013), Bell's paralisi larria duteten artean kortikoidea hutsik ematea (metilprednisolona 64mgkin hasi eta  eta10 egunetan jaisten joan ) edota antibirikoekin batera ematea  (Famciclovir 750mg x 7 egunetan)aztertu du . Paralisiaren larritasuna House-Bracman 5 etik gora definitu dute eta 6 hilabetera  kontuan eduki duten emaitza, besteen artean,  erabateko sendaera izan da (eskala honetan 1-2 puntuaketa izatea definitu dute sendaera).


EMAITZAK: Erabateko sendaera lortu dutenen kopurua: 

Kortikoideekin 71k 124 lagunetatik %57.2
Kortikoide+ antibirikoarekin 82k 113tik  %72.5
beraiek ematen dizkiguten protzentaiak ezberdinak dira "Intencion de tratar" irizpidea ez dutelako erabili

 Honen irakurketa hau da : 
tratamendu konbinatua ia ia 2 aldiz 1.97( %95 KT 1.14-3.38)
eraginkorragoa da kasu larrietan  eta tratatu beharreko kopurua 7 koa da (%95 KT 4-30)
2013-07-17


KONTROLATUGABEKO ASMAN GLUKOKORTIKOIDE INHALATUEN (GKI) OSTEAN , ZEIN DA HURRENGO URRATSA? ZEIN IZANGO LITZAKE MONTELUKASTEN PAPERA?

"Asmari Buruzko Praktika Klinikoaren Gidaliburua"k , 2005ean Osakidetzak publikatuak , Iraupen Luzeko Beta-adrenergikoak (ILBA) gehitzea , GKI ren dosia (baxua edo ertaina izan ez gero) handitzea aurretik asma duten helduengan . A Maila gomendioarekin. Ez du argi ikusten hurrengo urrats bezela antileukotrienoak jartzearen indikazioa.
Up To Datek (2013) ILBA bat gehitzea gomendatzen du lehendabizi eta geroago GKIren dosia handitzea. Antileukotrienoak terapia alternatibotzat jotzen ditu. Asma larrian antileukotrienoak aukera bat direla uste dute aurreko botikekin ez bada kontrol egokirik lortzen.
Clinical Evidencek (2013) antileukotrienoen indikazioaren egokitasuna ez du argi ikusten ; bai , ordea , Beta-adrenergikoen eta GKIena.
2011ko Cochrane Errebisio batek (Ducharme et al) esaten du ILBAk antileukotrienoak baino eraginkorrak direla GKIak hartzen dituzten pazienteetan.

ILBA-K MONTELUKASTEN ALDEAN GEHITZEKO EGOKIAGOAK DIRA AURRETIK GKI-AK HARTZEN DITUZTEN ASMATIKOETAN.

MONTELUKAST TIENE UN PAPEL COMO MINIMO POSTERIOR A LOS  BETA-ADRENERGICOS DE LARGA DURACION  EN LOS ASMATICOS NO CONTROLADOS CON GLUCOCORTICOIDES INHALADOS.

2013-07-10

GATZA ETA BIHOTZA

GATZA ETA BIHOTZEKO EZINTASUNA

Tradizionalki  lotu dugu gatzaren kontsumoa eta bihotz insufizientziaren (BI) pronostikoaren txartzea.
Azkenaldian horren kontra doazen publikazio batzuk azaldu dira, Cochrane Metanalisia (Taylor 2011) besteak beste.
Kalitatezko errebisio sistematiko eta metanalisi bat  (DiNicolantonio et al. 2013) aztertu dugu.
Kalitate baxuko ikerketak baztertu ostean, 6 ikerketekin geratu dira (2747 paz.) eta emaitzak argiak dira:
   Sodio gutxiko dieta jarraitzen zuten pazienteek hilkortasun handitze esanguratsua eduki zuten gatz normaleko dieta jarraitzen  zutenen aldean. Arrisku erlatiboa,AR 1,95 (95%KT 166-2,29) eta Kaltetzeko Beharreko Kopurua,TBK edo NNH 8 (95%KT 7-11).
   Bat-bateko heriotzetan,  BI eragindako heriotzetan eta BIn oinarritutako ospitaleko ingresoetan ere handitzea egon zen.

BIHOTZ INSUFIZIENTZIA DAUKATEN GAIXOEK EZ DUTE GATZ GUTXIKO DIETA JARRAITU BEHARNO DEBEMOS RECOMENDAR DIETA BAJA EN SAL A LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA

2013-06-14

Kasu kliniko lehiaketa oraindik zabalik : anima zaitez!!

Egunon :

Mezu baten bidez izan dut lehikaeta honen berri . Ideia polita iruditu zait
 Sartu zaitez BAGA BIGA blogean  eta oinarriak ikusiko dituzu

2013-05-23

Irakurtzeko interesgarria den liburu bat

Marrazkia hemendik lortu dugu 

Azken bolara luzean, lantokira iritsi eta  kexuak entzutea eguneroko ogia bihurtzen ari da.

Arrazoi asko daude horretarako eta hauek aztertzea ez da nere asmoa.

Lehen arreta hobetzearen aldeko apustua erakusten du Casajuan eta Gervas-ek idatzitako liburu honek.
Irakurtzea merezi du!

2013-05-15

PITIRIASIS VERSICOLOR :tratamendua zenbat egunetan eman behar da?

Argazkiak hemengoak dira

PITIRIASIS VERSICOLOR, Malassezia furfur (Pityrosporum orbiculare)izeneko  onddoak sortutako mikosia da . Argazkietan ikus daiteken  itxura izaten du.
Tratamendua zerekin eta zenbat egunetan egin behar den kontsulta egin nahi izan dugu eta ohikoa dugunez moduan Up To Date, begirada azkar baten bidez jakin dugu aldakortasun handia dagoela tratamendua egiteko moduen artean .
Entsegu kliniko txiki batek(101 pazientekoa)  dio %2 KETOKONAZOL krema  moduan 11-22egunetan eta egunean behin, emanda (batazbesteko 14egunetan) %84 tan sendaera dakarrela ,plazeboarekin alderatuta (honek %23an).
Beste entsegu batek dio,gel moduan  3 egunetan ematearekin nahikoa dela (312 paziente), hori bai, eman  eta gero 5 minutan eduki behar da urarekin kendu aurretik
Terbinafina  topikoa , egunean bitan  + 7 egunetan eta Ciclopirox  egunean bitan,14 egunetan ere eraginkorrak dira beste entsegu kliniko txikiak diotenez. 

2013-04-19

TABAKOAREN MENDEKOTASUNA GAINDITZEKO TALDEKO ETA BANAKAKO ESKUHARTZEAREN ERAGINKORTASUNA Tabakoa, hilkortasun sahiesgarriaren arrazoi nagusienetaako bat da, eta lehen mailako arreta oso eremu egokia da erretzaileei tabakoa uzten laguntzeko.
Tabakoaren abordaian zein da eraginkorrena?.Taldeko eskuhartzea ala banakako alderatuta?.
Datu base ezberdinetan bilaketa egin ondoren Stead LF, Lankaster-en azterketa sistematiko bat aurkeztu dugu Cochrane Plus bilatzailean, "tabakoa uzteko taldekako terapia Konduktual Programak" deritzona, hurrengo ondorioekin:

Ez dago desberdintasun adierazgarririk taldeko eskuhartze eta banakakoaren artean,aldiz, eskuhartzerik ez egitea baino eraginkorragoa da.


DESHABITUACION TABAQUICA

El tabaco es una de las principales causas de mortalidad evitable en los países desarrollados y la Atención Primaria es un ámbito idóneo para ayudar a los fumadores a dejar el tabaco.
¿Es más efectiva una intervención grupal frente a una individual para el abordaje del tabaquismo?
Tras hacer búsqueda en diferentes bases de datos hemos encontrado una revisión sistemática de Stead LF, Lancaster T en la Cochrane Plus, “Programas de terapia conductual grupal para el abandono del hábito de fumar” en el que las conclusiones que saca son:

No hay diferencia significativa en la efectividad de la intervención grupal frente a la individual pero es más efectiva que ninguna intervención.

2013-04-05

AORTAKO ANEURISMAREN BAHEKETA EGIN BEHARKO GENUKE?

MASS entsegu klinikoaren emaitzak diotenez , luzarora begira, 65urtetik gorako gizonezko guztiei EKOGRAFIA bidez aneurisma duten antzemateko baheketa egiteak, harek sor dezaken hilkortasuna gutxitzen du .

Erresuma batuan 1997an hasitako MASS (Multicenter Aneurysm Screening Study)ikerketaren zehaztasunak hauek dira :

  • Biztanleri orokorraren artean autatutako  65-75 urte bitarteko  67.770  gizonezko dira 
  • Ausaz banatu ziren  Ekografia bidez  baheketa egitea (33.883) edo ez egitea (33.883);  metodo zuzenez egina dago banaketa . 

 
       Bahetutakoak :
         3zm-tik beherako aneurismak Normal gisa sailkatu ziren
         3-4.4 zm-koa zutenei,urtero ekografia egin zitzaien
         4.4-5.4zm-koa zutenei, hiru hilabetetik behin ekografia 
         >5.4 zmkoak edo urte batean  zm bat baina gehiago handitutako 
         aneurismak ,ospitalera bideratu zituzten ebakuntza egiteko
          
  •  1.mailako emaitza aneurismarekin lotutako 30 egunera arteko hilkortasuna izan zen .hasieran zeuden gizonetatik, %97.1ren datua lortu zuten.
  • Jarraipena 13 urtetan egin zen etaikerketa bukatuatakoan,  bataz besteko adina  83 urtekoa izan  zen . 
Emaitzak           

·        1334 gizoni antzeman zitzaien aneurisma (prebalentzia %4.9) eta hauetatik 224 hil ziren aneurismagatik bahetutakoen artean eta 381 besteen artean .
·        RR 0.63 vs 1.09 HR 0.58 (%95KT 0.49-0.69) 
·        TBK(tratatu beharreko kopurua=NNT) 13 urtetan, 216 (%95 KT 180-298)

http://3.bp.blogspot.com/-qYbQbnPPfAM/UVyWC0L4BhI/AAAAAAAAAgE/hz23UsCPgG8/s1600/bjs0099-1649-f1.jpg


Lehenengo urtetik aurrera bereizten hasten dira 2 kurbak 

Autoreek diote kostu-eraginkorra dela baina gure gaur egungo lehen arretan hau aurrera eramateko zailatsunak ikusten ditugu .
Arrisku bereziko azpitaldeak bereiztea garrantzizkoa iruditzen zaigu baina oraingoz  ez dauzkagu datu hauek .

2013-03-15

SAGARDOA,BERTSOAK eta SANITARIOAK uztartuz ...

Aurten ere, bertso saioa  osasungintzan gabiltzanontzat bai lanean, bai ikasten. 

2013ko apirilaren 12an Hernaniko Goiko Lastola Sagardotegian (Ereñozu auzoa 89) 

Ihaz izan ginen 3 lagun eta benetan ondo pasa genuen .

Izena emateko epea zabalik dago martxoaren 31 arte

Anima zaitez !!

2013-02-14Odola ateratzeko tresna: ¿orratz hegalduna ala Vacutainer® orratz zuzenarekin? 

¿ Alderik ba al dago bi sistema hauen artean ondorengo egoeratan: ubelduak, gaixoak somatzen duen mina, hemolisia, kale gehiago zaina hartzeko unean?
 
Ohituraz, orratz hegaldunak zain txarrekin besterik ez ditugu erabiltzen.
Etxe komertzial batzuek orratz hegaldunak dituen abantailak azaltzen dituzte. Abantaila hauek gaixo guztiei zabaltzea ba al dago?

Bilaketa sakona egin eta gero, oso ikerketa gutxi aurkitu ditugu gai hau aztertzen dutenak. Aurkitu dugunak (kalitate gutxikoak) orratzhegaldunaren alde jotzen duela dirudi: gaixoak somatzen duen mina txikiagoa da orratz hegaldunarekin ziztatu ez gero, nahiz eta denbora gehiago erabili behar. Ubelduei dagokionez, ez dago alde esanguratsurik (orratz hegaldunarekin zertxobait gutxiago)

Besteikerketa batean, hemolisiari dagokionez, ez da alderik demostratu, ikerketan erabili diren orratzen kalibrearekin.


Sistema de extracción de sangre: ¿palomilla o Vacutainer® con aguja recta? 

¿Hay diferencias entre los dos sistemas de extracción: hematomas, dolor al paciente, más fallos en la canalización, hemólisis?. 

Habitualmente utilizamos las palomillas únicamente para las extracciones difíciles.
Hay casas comerciales que describen las ventajas que aporta la extracción con palomilla. ¿Se podrían extender estas ventajas a todos los pacientes?
 
Tras realizar una búsqueda exhaustiva no hemos encontrado apenas estudios referidos a este tema. Lo poco que hemos encontrado (de baja calidad) parece que se inclina hacia la utilización de la palomilla: hay una disminución de la intensidad del dolor en las extracciones realizadas con palomilla, aunque se invierta algo más de tiempo. No hay diferencias significativas respecto a la aparición de hematomas (la incidencia ha sido algo menor con las palomillas)

En otro estudio, no se ha demostrado mayor hemólisis por el tipo de aguja con los calibres de agujas incluidos en el estudio.

2013-02-12

PROBIOTIKOAK

Clostridium difficile bakteria kopurua  asko ugaritu daiteke gure hesteetan antibiotikoa hartu ondoren (clindamizina, (penizilina eta zefalosporina batez ere) diarrea sortaraziaz. Zoritxarrez,  noizean behin eta batez ere gaixo dauden adinekoen artean "Colitis pseudomembranosa " larria sor dezake ,batzutan heriotza ekarriz.
Klostridium infezioaren larritasuna sahiesteko probiotikoak ba dute papera, umeetan naiz helduetan, Johnston-ek argitaratu berri duen  eta kalitate oneko  azterketa sistematiko honek dion bezela .
Arrisku erlatiboa (AR) 0.34(0.24-0.49) plazebo edo tratamendu ezarekin alderatuta.
20 entsegu kliniko aukeratu dituzte metanalisian sartzeko eta guztira, erdi mailako kalitatea dutela diote. Jatorrizko ikerketen artean diarrearen difinizioa ez da berdina guztietan,ezta probiotiko mota eta dosia ere,baina ez dute heterogeneotasun estatistikorik antzeman (I2 = 0%).Ondorio kaltegarriak ere aztertu dituzte :Ezberdintasun ez esanguratsua da bi taldeen artean eta probiotikoekin loturarik ez dutela ondorioztatu dute .
Azpitaldeei dagokionez,emaitzak bide berdinetik dijoaz umeetan naiz helduetan,probiotiko eta haien dosi ezberdinen artean.

2013-02-08

BIRUSEN AURKAKO BOTIKAK (BAB) ERAGINKORRAK AL DIRA HERPES ONDORENGO NEURALGIAREN (HON) PREBENTZIOAN?


EZ dago ebidentzia argirik  BABk HO Neuralgia prebenitzen dutela.
Badago 2011ko Cochrane Errebisio bat  Aziklobirak ez duela txikiagotzen HONaren inzidentzia ondorioztatzen duena . Beste BABk HON prebenitzeko  froga nahikorik ez dagoela ere esaten du.
Clinical Evidencek ez du ikusten onura nabarmenik ematen dutela.

Hala ere UP TO DATE eta beste Gida batzuek BAB ren tratamendua gomendatzen dute arrizku handiko gaixoetan ( adinekoak , min handiarekin hasten direnak , herpes zoster oftalmikoa, exantema larria dutenak).
BAB desberdinen artean ez dago alde handirik eta hautaketa prezio edo dosifikazioaren erosotasuarengatik egiten da. BABen nahigabeko ondorioak ez dira oso garrantzitsuak.

2013-01-02

Eguneroko lan jarduera hobetzeko proposamen bat

Osasun zentroan antolatzeko modu ezberdina azaltzen duen idazlan hau  oso interegarria dela iruditu zait .
Kontuan hartzea eta hausnarketa egitea merezi duela uste dut .
Agian, antolakuntza berri honek taldeko lana hobetuko luke ; ea zer diozuen .

2013 urterako ilusio berririk bai?