2014-09-21

SOFOSBUVIR(SOVALDI) C HEPATITISA TRATATZEKO


Osasungintzatik at dagoen batek galdetu digu ea SOVALDI tratamenduaren inguruan sortu den zalaparta izateko arrazoi nahikorik badagoen.
Badirudi ,  gaixoek osasun publiko bidez botika lortu ahal izateko prezioa dela arazoa  . Honen aurrean , gaiak badu  presentzia egunkarietan
Egunkarietan azaldutako berri batzuk  : 1, 2, 3, 4
Gaia konplikatua da eta  jorratu ondoren honako txosten luze xamar  hau egin dugu.


Munduan zehar miloika lagun daude C Hepatitis birusarekin kutsatuak. España kasuan %1.6-2.6a. Birus honen prebalentzia bereziki altua da GIB dutenen artean.
%80ak gutxi gorabehera, infekzioaren ondorioz hepatitis kronikoa garatzen dute; hauetatik %20ak zirrosia eta hauetatik %25ak hepatokartzinoma.
Birusaren 6 genotipo ezberdin ezagutzen dira. Ugariena 1genotipoa da (%60-70).1,2,3 genotipoak %97a osatzen dute. 1b genotipoa da heptokartzinomarekin gehien lotzen dena.

Marrazkiaren jatorria 
Hasiera batean, infekzioa interferonekin tratatzen zuten; geroago Ribavirina erantsi zitzaion eta azken  urteetan Boceprevir, Telaprevir, Simeprevir edo Sofusbuvir erantsitako entsegu kliniko eta kohorte ikerketak ari dira egiten.
2013ko abenduan IparAmeriketako FDAk onartu zuen SOFOSBUVIR, Sovaldi izen komertziala duena,  C hepatitisa tratatzeko, oraingoz Peginterferon eta Ribavirinari erantsita edo Rivabirinari soilik erantsita.
.
JAMA aldizkarian atera berria den C hepatitisari buruzko azterketa sistematikoa (Kohli A.,2014) eta bereziki Sofosbuvirri(Sovaldi) buruzko beste azterketa  sistematikoa Liu X.,2014 laburtuko ditugu hemen.

Hasteko, estudioak denbora laburreko jarraipenekoak direnez, tratamendu hauek hilkortasuna, hepatokartzinoma edota zirrosia  sahiesten dutenik argitzeko ahalmenik ez dute. Kontuan hartzen diren emaitzetatik garrantzizkoenak hauek dira:

·         SENDAERA (CURACIÓN/SUSTAINED VIROLOGYC RESPONSE=SVR12 edo SVR24)  : Birusaren RNA sueroan ez antzematea tratamendua bukatu eta handik 12-24 astetara.
·         RECAIDA/RELAPSE : RNA ez antzematea tratamendua hartzen ari diren bitartean baina berragertzea tratamendua bukatutakoan.

Kohliren estudioa kalitate oneko azterketa sistematikoa da; sofosbuvirrez gain beste antibirikoak eranstea(Boceprevir, Telaprevir, Simeprevir) ere aztertzen dute. Aurretik beste tratamendurik hartutakoak (treated) edo ez(naïve) izatea  eta genotipo mota ere kontuan hartu dute.
Tratamendu proposamen berrien eraginkortasuna,tratamendu klasiko bikoitzarekin (TK) alderatuta (Peginterferon + Ribavirina) aztertu dute. Emaitzak genotipoaren arabera sailkatu dituzte.
Datu esanguratsuenen artean, honako hauek aipatuko ditugu:

a)Sofosbuvirren eraginkortasuna, tratamendu hirukoitza baten barruan,  TKkin alderatuta , 1genotipoaren kasuan  zentratuz 2entsegu kliniko (NEUTRINO,FUSION)eta kohorte batean dago oinarrituta.
SVR12 handiena %90ekoa da baina aurretik tratatu gabekoak dira eta kontrol talderik ez dagoenez, emaitza alboratua izan daiteke.
Haurretik tratatutakoen kasuan  emaitzarik hoberena %73koa da.

b) Sofosbuvir+ Ribavirina(interferon gabe) TKrekin alderatuta 1genotipoan lortu duten emaitzarik hoberena %84koa da baina , berriz ere kontrol talderik ez dagoenez tentuz begiratu behar da.
Emaitzetaz gehiago jaki nahi izanez gero, laburpen taula hemen duzue.

Liu X-en lana kalitate oneko eta meta-analisia egiten duen azterketa sistematikoa  da. Sofosbuvirri buruzko guztira 7 ikerlan aztertzen ditu eta  hiru motatako populaziotan sailkatu dituzte emaitzak:
1.- Aurretik tratamendurik jaso gabekoak eta  orain tratamendu hirukoitza jaso dutenak (Interferon pegilatua+ Ribavirina+Sofosbuvirra)
2.-Aurretik tratatu gabekoak eta orain tratamendu bikoitza jaso dutenak Ribavirina+ sofosbuvirra
3.- Aurretik tratamenduren bat hartutakoak eta orain tratamendu bikoitza jaso dutenak Ribavirina+ Sofosbuvirra.
               

POPULAZIOA
  1
2
3
SVR12
%89 (85-92)
%72 (60-81)
%51 (27-75)
RELAPSE
%5 (3-9)
%27(19-38)
%46 (25-69)
Ondorio kaltegarri
larriak
%4 (2-6)
%3 (2-6)
%4 (2-8)
SVR12  1genotipoan
%87 (82-91)
%73 (56-86)
-----

SVR12 2/3genotipoetan

%94 (85-98)
%81 (34-97)
%62 (38-81)
SVR12
4/5/6genotipoetan

%97 (86-99)
-----
------

7 ikerlanen ezaugarriak eta emaitza guztiak oso txukun jarriak daude idalanean datozen  1. eta 2.taulatan. Hauetan  ikusi dezakezue ikerketa gehienetan zirrosia duten pertsonak kanpoan uzten dituztela,beraz  Sofosbuvirrek hauengan eduki dezaken eraginkortasunari buruz datu gutxi dago eta are gutxiago transplantearen zai edo transplantea jaso dutenen kasuan.

Ikusten duzuen bezela, gaia konplikatua da; gaixotasunak aurpegi asko ditu eta datuak gutxi dira.
Emaitza hauen arabera zerbitzu publikorako jasangarria eta herritarrentzako bidezkoa litzake birusa duen edozeni tratamendua dohainik ematea ?edo hobe litzake aukeratutako batzuei ematea ? Hausnarketarako utziko dugu erantzuna.

2014-09-12

LISERI APARAILUKO ENDOSKOPIAK ETA ANTIGATZATZAILEAK

Galdera hau egin digute: Liseri aparailuko endoskopia bat egin behar denean antigatzatzaileak kendu behar al dira? 
Erantzuna hau da: Liseri aparailuko endoskopia bat egin behar denean antigatzatzaileak kentzearen erabakia onuren eta arriskuen balantzea aztertu behar da. 

Alde batetik antigatzatzaileek eragin dezaketen odol-jarioa eta bestetik antigatzatzaileak uztean sortu daitezkeen konplikazio tronboenbolikoak (1) 
Endoskopia diagnostikoek arrisku bajua daukate. Endoskopia terapeutikoek arrisku handia daukate (2,3) 
Antigatzatzaileak uzteagatik konplikazio tronboenboliko bat edukitzeko probabilitatea gaixotasunaren menpean dago (taula).[4] 
Antigatzatzailea kendu aurretik kardiologo edo neurologoarekin hitz egitea komenigarria da.

 Arrisku gutxiko endoskopietan ez da gomendatzen antigatzatzailea kentzea. 
INR altua badago komenigarria da endoskopia atzeratzea. 
Arrisku handiko endoskopietan antigatzatzailea uztea gomendatzen da, dikumariniko bada 5 egun lehenago, tronbinaren antagonistak egun bat edo bi lehenago giltzurrunaren funtzioa ongi badago.[5,6,7]. 
Mararzkiaren jatorria 

Egileak: Juango Sagarzazu. Mikel Moreno. Data: 2014ko irailaren 9a

Bibliografia  ikusteko hemen klikatu 

2014-09-07

Lehen arretan jardun ez eragingorrak maiz egiten ditugula uste duzu?

marrazkia helbide honetatik atera dugu 
Idazlan  honetan deskribatzen  den moduan, Lehen arretan  lan egiten zuten 575 medikuei galdetu zitzaien zerrenda batean zetozen jardun ez eranginkorrak, maizatsunaren arabera  1etik-5 era puntuatzeko, betiere beraien iritziaren arabera.
1=ez ohikoa (<%15)
5=ohikoa (>%50)

Galdeketa egin zitzaien medikuak aukeratzeko moduak eragin zuen talde berezia izatea, esperientzi profesional zabalekoak eta ikerketa munduan interesa zutenak  izatea, alegia.
212 medikuk erantzun zuten inkesta eta %70.6k zioten oso ohikoak direla jardun ez eraginkor horiek eta honen ondorioz,%48.1ek dio sistemaren jasangarritasuna arriskuan jartzen dela eta %32.1ek pazienteen kaltetarako dela.
Arazo honen errudun gisa pazienteak direla zioten %28k, lan karga %26.4k eta etengabeko formakuntza eza %19.3k.

Jardun ez eraginkorren zerrendatik maiz aipatzen zirenen artean hauek zeuden:

*Antibiotikoen okerreko erabilera infekzio mota batzuetan
*Lepo minbizia antzemateko baheketaren gehiegizko maiztasuna
*DM2 dutenen kasuan gehiegizko farmako  erabilpena
*Psikofarmakoen erabilera zaharretan
*analgesiko edota AEE-n (Antiinflamatorio ez esteroideoa) gehiegizko erabilpena hipertentso edo giltzurruneko gutxiegitasuna dutenen kasuan.

Hemen duzue idazlanaren laburpena filminatan 

Jardun ez eraginkor horien zerrenda  bi lagunen artean egin zuten Choosin-Wisely web orrialdean azaltzen direnerenetik aukera bat eginez

2014-09-03

SINTROMekin batera OMEPRAZOL jarri beharko genuke?

TESTU OSOA 


Antikoagulateek ez dute ultzerarik sortzen, aitzitik, liseri aparatuko odol-jarioa eragin dezakete, are gehiago AIEE(Antiinflamatorio ez esteroideoa) edo AAS-kin batera hartzen badira. Estudio gehienak warfarinarekin eginak egon arren, azenokumarolak antzeko egitura duenez, lehenengoaren informazioa ontzat ematen da bigarrenarentzat ere.

Warfarina  1,94 (1,61-2,34)
Warfarina y AINE 4,79 (2,79-8,21)
Warfarina y AAS 6,48 (4,25-9,87)
Warfarina y antiCOX-2 4,62 (1,48-14,43)
Delaney et al. CMAJ 2007.

Antikoagulazioaren ondorioz odol jarioak izateko arriku faktoreak hauek dira NICE-k dionez :

 Adina 60 urtetik gora izatea.
Antiinflamatorio ez esteroideoa  AAS edo Klopidogrelarekin batera antikoagulanteahartzea
 Ultzera  aurrekaria
 INR mugaz kanpo edukitzea.

Argazkian azaltzen den gidan aholku hauek ematen dituzte

ANTIKOAGULANTE TRATAMENDU KRONIKOA DUTEN PAZIENTEAK
PACIENTES EN TRATAMIENTO CRÓNICO CON ANTICOAGULANTES

B: 60urtetik gorako eta antikoagulntea hartzen dutenen kasuan , IBP 
B. En pacientes mayores de 60 años en tratamiento con anticoagulantes se propone
asociar IBP.

C Antikoagulantea + AAS hartzen dutenen kasuan IBP eranstea gomendatzen da
C. En pacientes en tratamiento crónico con anticoagulantes y AAS se sugiere asociar
IBP.

B Antikoagulantea + Antiinflamatorio ez esteroideoa hartzen dutenen kasuan IBP eranstea gomendatzen da 
B. En pacientes en tratamiento concomitante con anticoagulantes y AINE se propone asociar IBP.

B: Odol jarioa edo ultzera aurrekaria dutenen kasuan IBP erantsi
B. En pacientes con antecedentes de HDA o úlcera péptica en tratamiento con
anticoagulantes se propone asociar IBP.

C INR monitorizatu  omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol  edo
rabeprazol + antikoagulntea hartzen dutenene kasuan
C. Se sugiere monitorizar INR, y, en caso necesario, ajustar la dosis de anticoagulante
en pacientes en tratamiento con omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol y
rabeprazol.
A= Maila oneko ebidentzia 
B= Erdi mailako ebidentzia 
C= Adituen adostasuna


Gida hau, 2012an argitaratu zen eta bilaketa 2011ko abendu bitarte dago egina ; horregatik bilaketa osatu dugu ea gauza berriren bat argitaratu ote den .
2013an argiatartutako honako hau besterik ez dugu topatu eta ez du ezer berririk esaten .

 Protoi-ponparen inhibitzailea(PPI) erantsita odol jarioak saihesten diren edo ez jakiteko ikerketarik ez dugu topatu