2015-05-03

TIOTROPIO-a ASMA KASUTAN ERABILGARRI?

TIOTROPIOA iraupen luzeko eranginkortasuna duen antikolinergikoa da .ASMA dutenen kasuan zein paper duen  aztertzea da Rodrigo G.J-k argitararatutako kalitate oneko idazlan honen helburua. 

Marrazkia hemendik atera dugu 
ASMA buxadura itzulgarria duen gaixotasuna da ; proba bronkozabaltzaile positiboa du ( FEV 1 aldaketa >200ml+ %12ko hobekuntza ) Asmaren larritasuna GINAk erabiltzen dituen irizpideen arabera definitu dute. 
3 tratamendu protokolo aztertu dituzte baina kontuan izan behar dugu fitxa teknikoan c.besterik ez dela onartzen 
a)asma moderatua dutenen artean tiotropioa edo plazeboa kortikoidea hartzen ari direnei erantsi
b)tiotropioa+kortikoidea vs  LABA+kortikoidea

c)kortikoide+LABA+Tiotropioa vs kortikoidea+LABA .
Gehienetan Tiotropioa RESPIMAT formatuam( 5 microgr) erabiltzen dute

EGILEEN KONKLUSIOA
 Antzeman daiteke Tiotropioak salmeterol adinako eraginkortasuna duela eta plazeboa baina hobeagoa dela asma moderatu eta larrien kasuan 
 Estudioari buruz zehaztasun gehiago jakin nahiez gero, sakatu hemen 

SIGN, NICE eta GINAkoek ere, euren giden azken eguneraketetan, onartzen dute Tiotropioaren erabilera asma kasu batzuetan, . 
Hau  da:
Asma ezbada budesonida 800microgramo(edo baliokidea)+ LABA rekin kontrolatzen, TIOTROPIOA eranstea.
Maila honetan , leukotrienoak edo iraupen luzeko teofilina ere eransteko aukera aurreikusten dute baina euren arteko konparaketik ez dagoenez, estudio hauen  beharra aipatzen dute 
 Rincon de sísifo blogean  gai hau ere jorratu dute( gaztelaniaz )