2018-01-18

GRIPEA ETORRI DELA ETA???Merezi du blog honetan esaten dutena irakurtzea 

Ezin da hobeto eta argiago esan 

Beldurra sartzeak ez du ezer laguntzen 
 

2017-11-27

LEHEN ARRETA ARNASBERRITZEN mugimendua

 

Lehen arreta mailan antzematen da kezkak daudela   eta honen inguruan, talde batek honako txosten hau sortu du .

 Irakurri ondoren ados bazaude jartzen duenarekin , eskertuko genuke zure oniritzia ematea hemen  

2017-09-26

ESKERRAK DENOIKaixo lankideak eta besteak .
Argitaratu dudan gutunean azaltzen den galderari,  dagoeneko 1644 lagunek erantzun dute  eta hauetatik %99.5ek kontakizuna partekatzen dutela diote .

Hasteko eskerrak eman nahi dizkizuet izenpetu duzuen guztioi.

Jakingo duzuen bezela, sare sozial, egunkari eta irratietara zabaldu da, hasiera batean medikuen artean soilik zabaltzea   nere asmoa  bazen ere.
Gutunak egin duen bidea ez da nere erabakia izan. Momentu askotan gaindituta sentitu naiz baina jaso ditudan elkartasun mezu pilak asko lagundu naute.

Elkarhizketa bat baina gehiago eskatu dizkidate komunikabideetatik eta guztiei berdina esan diet : Idatzitakoa adibide bat besterik ez da eta hor adierazten den arazoa ez da pertsonala baizik eta orokorrean lehen arreta mailakoa. 
Aspaldi antzeman dugu norabide ezean gabiltzala eta lehen mailako  narriadura  areagotzen ari dela.
Denok gara honen erantzule eta denok dugu zeregina, politikoen apustu berezitik hasita  profesionalen eginbeharretaraino. 
Borondatea eta hitzegitea da behar dena
 

2017-09-10

GAINEZKA LEHEN ARRETAN : KONPONDU BEHARKO DUGU EZ?

Aspaldi honetan , lanak eta zentzugabekeriak gora egin dute lehen arretan  eta ez dugu astirik taldean elkartu eta, bilaketa bibliografiko eta artikuluen azterketa kritiko bidez gure galdera klinikoei erantzuna emateko. 

Duela gutxi , lan egun gogor horietako baten ondoren  gainezka egin nuen eta  idatzi bat sortu nuen. Zoritxarrez, ohikoa eta orokortuegia  bihurtzen ari den egoera dela uste dut. Nahi eta nahi ez, konponbidea bilatzeko unea iritsi da!

Gutunaren bukaeran, adierazten dena partekatzen duzun edo ez esateko aukera daukazu

 GAINDITUTA  SENTITZEN DEN MEDIKU BATEN GUTUNA

 Ina Idarreta, lehen mailako arretako familia medikua naiz,duela 35 urtez geroztik eta azken 27ak leku berean eman ditut goizeko 8etatik arratsaldeko 3etara bitarteko ordutegian. Kontakizun hau nire antzeko lana egiten duen edonork berdin-berdin idatz zezakeen, edozein dela bere adina, eskarmentua, lanlekua edo kontratu mota.
Nere asmoa da, atxikidurak jasotzea eta dagokionak benetan jakin dezan ez dela arazo partikular bat edo egun bateko kontua; izan ere, profesional askok dugu arazo berbera eta arazo honek errespetua, aintzat hartua izatea eta konponketa eskatzen du....


Gutun osoa-galdetegia EuskerazCarta-Cuestinario Castellano 

2017-08-23

MINFULLNESSeko saio motzaren eraginkortasuna Osasungintzan

Marrazkia hemendik lortu dugu

MINDFULNESSen definizioa wikipedian agertzen den moduan honako hau da :
El mindfulness moderno está basado en la meditación Vipassana, una antigua técnica de meditación de la India que consiste en "tomar conciencia del momento presente", "tomar conciencia de la realidad".
Consiste en prestar atención, momento a momento, a pensamientos, emociones, sensaciones corporales y al ambiente circundante, aceptándolos, es decir, sin juzgar si son correctos o no. La atención se enfoca en lo que se percibe, sin dar pie a rumiación, definida esta última como la preocupación excesiva por los problemas y sus posibles causas y consecuencias, en vez de estar dirigida a buscar soluciones.
    Bideo honetan Kabat_Zinn J adituak ederki azaltzen du (azpitituluak euskeraz edo gaztelaniaz jarri daitezke)

Alerta bibliografiko  batean  artikulua hau  topatu dut eta hemen azalduko dut egin dudan irakurketa kritikoa 
Gilmartin H,2017, Brief Mindfulness Practices for Healthcare Providers - A Systematic Literature Review.Osasungintzan praktikara eramateko oztoporik handienetako bat  denboraren beharra denez, azterketa sistematiko honek saio motzen eraginkortasunaren ikuspuntutik abiatu da


 • Bilaketaren azken eguneraketa 2017ko ekainaren 24ean egin dute.
 • Mota ezberdinetako ikerketak hartu dituzte kontuan(entseguak, kualitatiboak,..) 
 • stressa pairatu dezaketen populazioan oinarritu dira.
 • 4 ordutik beherako parte-hartzeak aztertu dira: meditazioa,erlajazioa, yoga etabarreko jarduerak. 5-20minutuko eguneroko saioak edo 30'astean behin.Bataz bestekoa astean bitan. %65ek 8 asteko etxeko saioak ere, CD grabazio bidez. Aldakortasun handia antzeman dute. 
 • Saioekiko atxikudura estuio batek bakarrik aztertu du.
 • ongizatea (norberak antzematen duena )eta ibileraren(testak, notak,..)  neurketa izan dira emaitzarik  garrantzizkoenak .
 • 3 ikertzaile  eta beraien adostasun-ezadostasuna Kappa indize bidez aztertu dute .Alborapen arriskua ere aztertu dute : ikerketa kuantitaboen kalitatea erdi mailakoa dela eta kualitatiboenena baxua antzeman dute .  Heterogeneotasuna ez dute aztertu.
 • 14 estudio guztira. Tamaina 10-245ko tartekoa ;%78 emakumezkoak. gehinetan mindfulness saioa erizainak edo erizain ikasleak gidatutakoa. Kappa 0.91.Laburpena narrazio moduan egin dute .
 • Metodologikoki ondo egina da azterketa sistematikoa 
EMAITZAK

Ongizatea : gehienetan hobekuntza esanguratsua antzeman da  stress edo  antsietate mailan.
Ibilbidea: 2 ikerketek soilik  aztertu dute . Minfulnessek ez du antsietatea , depresioa edo memoria hobetu.

ONDORIOAK 
Metodologikoki ondo egina dagoen azterketa sistematiko honen arabera Mindfulnesseko saio motzak eraginkorrak izan daitezke stressa eta antsietatea gutxitzen baina estudioen kalitate eskasak eta tratamenduen aldakortasunak gomendio sendoa ematea oztopatzen dute.
 Ikerketa batzuk proposatzen dute jarduerak lehen mailan egiteko  irisgarriak direla  uste  dugu(ikusi 1taula) eta ikerketarako bide interesgarria  dela ere.


2017-08-15

Eiekzio-frakzio normala duen bihotzeko ezintasunaren tratamendua


Aproximadamente un 40-50% de los pacientes con insuficiencia cardiaca presenta una fracción de eyección normal. Hoy día se asume que la disfunción diastólica es la causa del cuadro, pero persiste cierto grado de controversia derivado de la dificultad que entraña su valoración ecocardiográfica y de una elevada tasa de errores diagnósticos. .. gehiago irakurri ...

Up To date-n diagnostiko bereizle taula interesgarria dator 

Orain arte ezer gutxi dakigu  kasu hauen pronostikoa alda dezaken tratamenduetaz.
Hori dela eta,  Zheng SL-en  2017ko metanalisia aztertuko dugu oraingo honetan.
Metanalisi honek 25 estudio hartu ditu kontuan ;guztira 18.101 paziente  eiekzio-frakzio normala duten bihozteko ezintasunarekin. 2017ko apirila bitarteko bilaketa egin dute.
3 geruza (estratificación) ezberdinen arabera aztertu dituzte emaitzak. Datuak AEkoak dira (arrisku erlatiboak)

Farmako familiaren arabera 
 Hilkortasuna  
 Beta-blokeatzaileak(BB) 0.78 (0.65-0.94) 
AEBI (IECA) eta  AHB (ARA II) ez esanguratsuak.
Hilkortasun kardiobaskularra  
BB 0.75(0.60-0.92)
 AEBI (IECA) eta  AHB (ARA II) ez esanguratsuak.
 Bihotz ezintasunaren ondorioz ospitaleratzea 
BB ez esanguratsua 
AEBI+AHB 0.90(0.82-0.98)

Jarraipen iraupenaren arabera  :
Hilkortasuna  3-12hilabete 0.79(0.66-0.95) ; >12hilabet Ez esanguratsua 
 Hilkortasun kardiobaskularra 3-12 hilabete 0.71(0.55-0.90);>12hilabet Ez esanguratsua
 Bihotz ezintasunaren ondorioz  ospitaleratzea 3-12hilabete 0.67(0.48-0.94); >12m 0.90(0.82-0.98)

Eiekzio-frakzioaren arabera  :
Hilkortasuna Ez esanguratsuaHilkortasun kardiobaskularra Ez esanguratsua  
Bihotz ezintasunaren ondorioz ospitaleratzea
 > %40-490.88(0.82-0.96) ; >%50 Ez esanguratsua 

EGILEEN ONDORIOAK
 • BB-ek  erakutsi dute eraginkortasun handiena  baina esan beharra dago  definizo ezberdinak erabiltzen direla eiekzio-frakzio normal dela esateko  (%40 edo 45 edo 50etik gorakoa) eta juxtu BBko estudioek %40tik gorakoa erabili dute.
 • Eiekzio-frakzio normaleko bihotzeko ezintasuna duten pazienteak oso heterogeneoak dira eta komorbilitateak interakzioa izan dezake . Egokiena  azpitaldeak bereiztea izango litzake.
 • Paziente hauek orokorrean zaharragoak direnez, bizi kalitatea  edo ariketa fisikorako gaitasuna neurtzea hobe izango zen
 • Mugak: kaltzio-antagonistak, hodi-zabaltzaile edo digoxina ez dira aztertu