2018-09-01

AGURRA

Gabon denoi :

Aro berri bat iritsi zaigu 2010ean blog honen egitasmoarekin hasi ginen gehienoi.
Batetik, batzuek erretretara heldu dira  edo urte hauetan Tolosako Osasun zentroan  jardun duten batzuk beste osasun zentroetan ari dira gaur egun eta bestetik, lehen arretako, jakina den,  lana ugaritzeak asko zaildu du trasmisioa egitea   lantalde berria sortzeko  . Hori dela eta, bukaera eman nahi diogu  urte hauetan talde lan abesgarriaren adierazle den blog honi.

Eskerrak eman nahi dizkizuegu jarraitzaile guztiei 
marrazkia hemendik lortu dugu

2018-05-29

BGBK kasuan tratamendu hirukoitza (Kortk+LAMA+LABA) , bikoitza(Kortik+LABA edo LAMA+LAMA) baina hobea da?


Marrazkia hemendik lortu dugu

Lipson DA eta laguntzaileek, GlaxoSmithKline-ren babespean, IMPACT entsegua argitaratu dute , non , Bronkioetako gaixotasun butzatzailea duteten artean , hiru botika batera dituen inhaladoreak (Kortik+LAMA+LABA) , bi botika duen inhaladorearekin alderatuta (Kortik+LAMA edo LAMA+LABA), lehenengoaren aldeko apustua egiten dute, gaizkitze kopurua gutxitzen duelako, hori bai, neumonia kasu gehiago sortuz ere.


Pazienteak(P) 10.355 , gehienek larritze bat baina gehiago izan dutenak aurreko urtean (1: %45ek 2 :%43k 3 :%11k).Antzekoak dira,  ikerketako 3 adarretako pazienteak)

Jarraipena :52 aste

Tratamendu uzteen kopuru nabarmena da hiru taldeetan( %18,%25 eta %27); Honen zergatiari buruzko azalpen berezirik ez dute eman autoreek

Interbentzioa(I) Tratamendu hirukoitza (Kortk+LAMA+LABA)

Alderatzailea (C) Tratamendu bikoitza 
  •      Kortik+LABA (Fluticasona Fuoratoa 100µg +Vilanterola 25µg)
  •      LAMA+LABA (Umeklidinioa 62µg+Vilanterola 25µg) 
Emaitzak (O)
  •  Urteko larritze tasa      0.91 vs 1.07
                                             0.91 vs 1.21 
 Lehenengo larritze gertakaria duten pazienteen kopurua kontuan hartuta,AE (RR) 0.85(0.80-0.90) eta  0.75(0.70-0.81)
Zenbaki absolutuak ematen ez dituztenez, ezin izan dugu TTK-k kalkulatu  
  • Larritze ondoriozko  ospitaleratze  tasa  
       0.13 vs 0.19 (Umeklidinio+Vilanterola) 
      Ospitaleratze paziente kopurua kontutan hartuta, AE 0.66 (0.56-0.78)
 

  •  Neumoniak   Hirukoitza vs LAMA+LABA HR 1.53(1.22-1.92)        

Urtebetean 0.91 , 1.07 edo 1.21 larritze kopuruen ezberdintasun honek  merezi duela uste duzue? Ez ahaztu Neumonia kasuak ere areagozten dituela tratamendu hirukoitzak  
 

2018-04-21

PISUA GALTZEAK HILKORTASUN OROKORRA GUTXITZEN DU.

PISUA GALTZEAK (GANTZ ASEAK ELIKADURAN GUTXITUZ)HILKORTASUN OROKORRA GUTXITZEN DU.
HALA ERE EZ DU BIHOTZ-HODIETAKO HILKORTASUNIK EZTA MINBIZIAK ERAGINDAKO HILKORTASUNIK GUTXITZEN.

Erreferentzia:
Ma C, Avenell A, Bolland M, Hudson J, Stewart F, Robertson C, Sharma P, Fraser
C, MacLennan G. Effects of weight loss interventions for adults who are obese on 
mortality, cardiovascular disease, and cancer: systematic review and
meta-analysis. BMJ. 2017 Nov 14;359:j4849. doi: 10.1136/bmj.j4849. Review. PubMed
PMID: 29138133; PubMed Central PMCID: PMC5682593.
Argazkia hemendik lortu dugu


Egile nagusiaren posta elektronikoa: a.avenell@abdn.ac.uk
Galdera hiru osagaiez:
Gaixoak: IMC≥30. 18 URTE BAINO GEHIAGO.
Interbentzioa: Dieta hipokalorikoa (gantz ase gutxikoa) vs kontrola.
Emaitzak: Hilkortasun orokorra, bihotz-hodietako hilkortasuna, minbiziarengatiko heriotza.


Berrazterketa:
Bibliografia iturriak :
Medline, Embase, and the Cochrane Central Register of Controlled Trials, from 1966 to December 2015.
Ez dago hizkuntza murrizketarik.
Egileekin harremanetan jarri  dira.
Argitaratuak ez dauden ikerketak ere bilatzen saiatu dira . 
Azterlanen hautaketa:  Ausazko saiakuntza klinikoak (ASK).

Sartutako datuen ezaugarriak:.
Berrazterle bereiziak al daude
BAI
Heterogenetasuneko azterketa?
BAI

Ebidentzia:
Emaitzak:
54 ASK. N=30206.
%27,8 kalitate onekoak dira.
% 13 kalitate txarrekoak dira.
GRADE  sistemarekin  aztertu dute kalitatea. Ez dago heterogeneotasunik.
HILKORTASUN OROKORRA: RR 0,82(0,71-0,95). Kalitate altua. Tratatu beharreko kopurua (TBK) 155 (96-558).
BIHOTZ-HODIETAKO HILKORTASUNA: RR 0,93(0,67-1,31). Kalitate ertaina.
MINBIZIARENGATIKO HERIOTZA: RR 0,58(0,30-1,11). Kalitate baxua.
Saiakuntza kliniko batek dauka (Look AHEAD) pisu gehien ikerketan.  Bataz besteko,urtero 3 kilo  jaistearekin lortzen dira emaitza hauek.


Iruzkina:
Azterketa sistematikoa kalitate onekoa da. Hilkortasun orokorra aztertzen duten saikuntza klinikoak kalitate onekoak dira. Eragingortasuna nabarmentzeko,pertsona askori ezarri behar zaio neurria, kasu honetan pisu galera; guztiek loditasuna daukatenez  eta 3 kg urtero jaitsi beharrak  hilkortasuna gutxitzen duela kontutan hartuz, neurria ezartzeak merezi duela esan dezakegu.

           
Jorratzailea: Mikel Moreno (mmorenob@cfnavarra.es)
Data: 2018/4/17.

2018-04-12

KANAGLIFLOZINA ETA ARRISKU KARDIOBASKULARRA


KANAGLIFLOZINA EZ DA ERAGINKORRA LEHEN MAILAKO PREBENTZIOAN 2 MOTAKO DIABETIKOETAN. BIGARREN MAILAKO PREBENTZIOAN ERAGINKORTASUN TXIKIA DAUKA ETA KONTRAKO ERAGINAK MAIZ SORTZEN DITU


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erreferentzia : Mahaffey KW, Neal B, Perkovic V, de Zeeuw D, Fulcher G, Erondu N, Shaw W,
Fabbrini E, Sun T, Li Q, Desai M, Matthews DR; CANVAS Program Collaborative Group.  
Canagliflozin for Primary and Secondary Prevention of Cardiovascular Events: 
Results From the CANVAS Program (Canagliflozin Cardiovascular Assessment Study). 
Circulation. 2018 Jan 23;137(4):323-334. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.117.032038. 
Epub 2017 Nov 13. 
PubMed PMID: 29133604;
PubMed Central PMCID: PMC5777572.


Egileak eta helbidea: Kenneth W. Mahaffey, MD
E-mail kenneth.mahaffey@stanford.edu
 
 Galdera bere hiru osagaiekin:
Gaixoak
Interbentzioa
Alderaketa
Emaitzetako aldagaia
2 motako diabetikoak:
-Lehen mailako prebentzioko taldea: Arrisku kardiobaskular handia.
-Bigarren mailako prebentzioko taldea: bihotz-hodietako gaixotasuna eduki dutenak.
Kanagliflozina 100mg eta 300mg.
Plazeboa
-Bihotz-hodietako hilkortasuna, miokardioko infartua, garuneko hodietako istripua.


Ikerketa:
Gaixoak :
Lehen mailako prebentzio taldea:
Kontrol taldea (N =  2039).
Esperimental taldea (N = 1447).

Bigarren mailako prebentzio taldea:
Kontrol taldea (N =  2900).
Esperimental taldea (N = 3756).

Emaitzak:HR
NNT/NNH
LEHEN MAILAKO PREBENTZIO TALDEA
ALDAGAI KONBINATUA

0.98 (0.74-1.30)

KONTRAKO ERAGINAK
UGALTZE APARATUKO INFEKZIOAK EMAKUMEETAN
4,81(2,51-9,24)
17(8-41)
 UGALTZE APARATUKO INFEKZIOAK GIZONETAN
3,98(2,6-6,1)
32(19-59).
BIGARREN MAILAKO PREBENTZIO TALDEA
ALDAGAI KONBINATUA

0.82 (0.72-0.95)
137 (88-494)
KONTRAKO ERAGINAK
UGALTZE APARATUKO INFEKZIOAK EMAKUMEETAN
3,98(2,12-7,48)
17(8-45)
UGALTZE APARATUKO INFEKZIOAK GIZONETAN
3,68(2,72-4,98)
36(24-56)
HANKEN MOZKETA
2,07(1,43-3)
22(12-55)
Iruzkinak:
Ausazko saiakuntza kliniko bat da.Sekuentzia ongi ezkutatzen dute.Itsu bikoitza da (ikerlariak eta gaixoak). Botikak itxura berdina daukate.Jadad eskalan 5 puntu ditu.Emaitzak arriskuko Cox ereduarekin aztertzen dituzte.Ez dago heterogeneotasunik.
Bigarren mailako prebentzioan, nahiz eta aldagai konbinatuan emaitza esanguratsua izan, ez da esanguratsua osagaietan, bihotzeko infartuan izan ezik eta oso alde txikiagatik (0,63-0,99).
            Emaitza hauekin ezin daiteke gomendatu Kanagliflozina 2 motako diabetikoetan bihotz-hodietako gaixotasuna ekiditeko,onurak txikiak baitira,kontrako eraginak larriak eta sarriak dira eta salneurria altua da.
Aztertzailea : Mikel Moreno.
Laguntzaileak: MBE-Osatzen taldea.
Data: 2018-04-092018-04-03

LEHEN ARRETA MAILAren gorabeherak eta hausnarketak

Marrazkia hemengoa da 
Duela hilabete batzuk Lehen Arreta Arnasberritzen (LAA) mugimendua sortu zen  osasungintzako maila honetan aspaldi honetan bizi ditugun gorabeherei irtenbide bat bilatzeko asmoarekin. Hori dela eta, hausnarketa txosten hau  sortu genuene. (euskeraz; gaztelaniaz)

Gure arteko   eta  Administrazioarekin izan ditugu  bilerak eta pixkanaka, lehen arreta maila hobetzeko bidean  aurrera goazela sinetsi nahi dugu.

Oraingo honetan, hemen jartzen dizuet Osakidetza et Osasun sailak  sortutako eta gure artean eztabaidatzeko bidali digun txostena.  (euskeraz; gaztelaniaz)


Hitza eman digutenez, oso garrantzizkoa jotzen dugu  elkarhizketetan parte hartzea . Iritzi propioaz gain, bi txostenen arteko ezberdintasunak aztertzera gonbidatzen zaitugu.  

2018-02-27

BRONKIEKTASIEN INGURUKO GALDERAK KASUA :  Duela 2 hilabete kontsultara etorri zen 86 urteko  eta bronkiektasiak dituen gizonezko bat, esanez, bazeramala bizpahiru egun karkaxa pittin bat ugaritzen ari zitzaiola . Ez zeukan arnasesturik, ezta sukarrik eta karkaxa zuria
Marrazkia hemendik lortu dugu
zen. Itxurak, explorazioak eta konstanteek egoera larri baten aurrean ez geundela adierazten zutenez, karkaxaren kultiboa eskatu nuen. 
Kultiboa negatiboa izan zen eta emaitza jasotzera etorri zenean, hobeto zegoela eta ohikoa den karkaxa kantitatera itzulita zegoela adierazi zidan. Guztia kontutan hartuta ez nion tratamendu berririk jarri.
Neumologak hau jakin zuenean, desadostasuna  azaldu zuen eta Amoxizilina -klabulaniko 8 orduro hartu arazi zion 15 egunetan.
Zuek nola  jokatuko zenuteke kasu honetan?

Kasu honen aurrean funtsezko 2 galdera sortu zitzaizkigun Osatzeneko EOO_MBE taldean. 
1.- Nola antzeman edo definitu bronkiektasien gaizkitze akutua? 
2.- gaizkitze akutu baten aurrean gaudela onartuz, zein eta zein iraupeneko tratamenda da egokiena? 
 1.ari erantzuteko ikerketa transbertsalak edota entsegu klinikoak eta 2.ari erantzuteko entsegu klinikoak beharko genituzke baina bilaketa zabala egin ondoren, ez dugu ikerketa sendorik topatu. Ondorioz, erantzunak adituen adostasunaren bidez erabakitakoak  direnez, oso posible da etorkizunean estudio berriek kontrakoa adieraztea .

Gaizkitze akutuaren diagnosia, pazienteak aipatzen dituen sintomen baturak eta  artatzen  ari den klinikoaren iritziak eraikitzen du. Antibiotikoa ematea erabakitzearren, espektro zabaleko amoxizilina /klabulanikoa dosi altuetan aukeratzen da eta gehienetan 10-14 egunetan hartzea gomendatzen da.
Erantzunaren xehetasunak ezagutu nahiez gero, sakatu hemen 

2018-02-21

D BITAMINERIK BEHIN ETA BERRIRO BUELTAKA

Irudia hemengoa da 


2010ean gai honi buruz sarrera hau egin genuen ; bertan, D bitamina modan jartzen ari zela azaldu    genuen eta balore normalen tarteetan  aldakortasun handia zegoenez, itxarotea gomendatu genuen .
 Ikusten denez, D Bitamineren maila ezagutzeko laborategirako eskaerak goruntz doaz etengabe. 
Rafa Bravok bere blogean egindako sarrerak informazio ona dakar gai honekin lotuta.
Berak dio denok, mediku eta pazienteek, D Bitamenarekiko  gogo handi hori baretzen utzi behar dugula Nere ustez, pazienteek ez lukete eskatuko ez bagenu gu geok , farmazia-industriak eta komunikabideek azaleratu .