2018-04-21

PISUA GALTZEAK HILKORTASUN OROKORRA GUTXITZEN DU.

PISUA GALTZEAK (GANTZ ASEAK ELIKADURAN GUTXITUZ)HILKORTASUN OROKORRA GUTXITZEN DU.
HALA ERE EZ DU BIHOTZ-HODIETAKO HILKORTASUNIK EZTA MINBIZIAK ERAGINDAKO HILKORTASUNIK GUTXITZEN.

Erreferentzia:
Ma C, Avenell A, Bolland M, Hudson J, Stewart F, Robertson C, Sharma P, Fraser
C, MacLennan G. Effects of weight loss interventions for adults who are obese on 
mortality, cardiovascular disease, and cancer: systematic review and
meta-analysis. BMJ. 2017 Nov 14;359:j4849. doi: 10.1136/bmj.j4849. Review. PubMed
PMID: 29138133; PubMed Central PMCID: PMC5682593.
Argazkia hemendik lortu dugu


Egile nagusiaren posta elektronikoa: a.avenell@abdn.ac.uk
Galdera hiru osagaiez:
Gaixoak: IMC≥30. 18 URTE BAINO GEHIAGO.
Interbentzioa: Dieta hipokalorikoa (gantz ase gutxikoa) vs kontrola.
Emaitzak: Hilkortasun orokorra, bihotz-hodietako hilkortasuna, minbiziarengatiko heriotza.


Berrazterketa:
Bibliografia iturriak :
Medline, Embase, and the Cochrane Central Register of Controlled Trials, from 1966 to December 2015.
Ez dago hizkuntza murrizketarik.
Egileekin harremanetan jarri  dira.
Argitaratuak ez dauden ikerketak ere bilatzen saiatu dira . 
Azterlanen hautaketa:  Ausazko saiakuntza klinikoak (ASK).

Sartutako datuen ezaugarriak:.
Berrazterle bereiziak al daude
BAI
Heterogenetasuneko azterketa?
BAI

Ebidentzia:
Emaitzak:
54 ASK. N=30206.
%27,8 kalitate onekoak dira.
% 13 kalitate txarrekoak dira.
GRADE  sistemarekin  aztertu dute kalitatea. Ez dago heterogeneotasunik.
HILKORTASUN OROKORRA: RR 0,82(0,71-0,95). Kalitate altua. Tratatu beharreko kopurua (TBK) 155 (96-558).
BIHOTZ-HODIETAKO HILKORTASUNA: RR 0,93(0,67-1,31). Kalitate ertaina.
MINBIZIARENGATIKO HERIOTZA: RR 0,58(0,30-1,11). Kalitate baxua.
Saiakuntza kliniko batek dauka (Look AHEAD) pisu gehien ikerketan.  Bataz besteko,urtero 3 kilo  jaistearekin lortzen dira emaitza hauek.


Iruzkina:
Azterketa sistematikoa kalitate onekoa da. Hilkortasun orokorra aztertzen duten saikuntza klinikoak kalitate onekoak dira. Eragingortasuna nabarmentzeko,pertsona askori ezarri behar zaio neurria, kasu honetan pisu galera; guztiek loditasuna daukatenez  eta 3 kg urtero jaitsi beharrak  hilkortasuna gutxitzen duela kontutan hartuz, neurria ezartzeak merezi duela esan dezakegu.

           
Jorratzailea: Mikel Moreno (mmorenob@cfnavarra.es)
Data: 2018/4/17.

2 comentarios: