2014-12-30

EPLEY maniobramarrazkia hemengoa da 
Bertigo posizional paroxistiko onbera (Vértigo posicional benigno ;VPB) deritzoguna, buruaren mugimendu azkarren ondorioz gerta daiteken zorabioari da.
Lehen arretako kontsulketan maiz suertatzen zaigu eta  beste tratamenduen artean Epley maniobra egiten dugu; baina zein ebidentzia dago mugimendu honen eraginkortasunari buruz?

 Cochrane datu basean eguneratu  berri de azterketa sistematiko honek  2014 ekaina bitarteko ikerketak bilatu ditu.  11 entsegu kliniko  hartu ditu kontuan ; guztira745 paziente.  Maniobrik gabe edosoilik  botikarekin tratatutakoekin alderatuta, Epley maniobrak erabateko sendaera gehiagotan eragiten du), ia ondorio kaltegarririk gabe,  goragalea izan ezik.
 OR 4.42 (KT 2.62-7.44)

Beraz,  Epley mugimendua edo maniobra egitea eragingorra da .

Bideo honetan ederki azaltzen dute nola egin behar den maniobra

2014-11-21

HEZUERIA eta ALOPURINOLA


80 urtetik gorako  eta 10 botika baina gehiago hartzen dituzten pazienteen  tratamendua errepasatzen ari gara azken aldi honetan , Gipuzkoa eskualdeko lehen mailako botikari taldeak sustzaten  ari diren "depreskripzio" asmo zabal baten parte gisa.
 Hautetako baten kasua aztertzerakoan, beste makina bat botiken artean,egunean 300mg alopurinol hartzen ditu 2009geroztik ; honetaz jabetzeak,  pertsona honek benetan  botika honen beharra duen hausnartzera eraman nau.
2009an ustezko hezueria izan zuen; bere bizitzan 3.aldiz. Sekula ez du Azido Urikoa neurriz kanpo eduki.
HEZUERIA,  Azido urikoa (gatz kristalizatu moduan) artikulazio batean prezipitatzen denean sortutako gaixotasuna da , nahiz eta gorputzeko beste zati batzuetan ere prezipitazioa posible izan (tendoi, belarri eta abarretan). Uratoak giltzaduretan depositatzeak mina eta inflamazioa dakar,.Oineko behatz potoloa da gehien erasandako gorputz-zatia.


Marrazkia hemendik atera dugu 
Hezueriak koadro kliniko bat baino gehiago eman ditzake:, ohikoena eraso akutua baina baita Artropatia kronikoa, Tofoak edo Giltzurruneko erasana 
Eraso akutu baten aurrean, erabateko diagnosia azido urikoko kristalak egiaztatzeak emango luke baina gehienetan,  itxura eta sintomatan oinarritutakoa izaten da diagnosia. Espaniako erreumatologiako elkarteak diagnosi klinikoa egiteko irizpide batzuk erakusten dizkigu. Lehen arreratako interesgarriena 8.taulan erakusten digutena dela ust dut. Hezueria ez dela esateko balio du batez ere (LH-0.01). Hezueria dela esateko,8 puntutik gora izateak ez du hainbeste laguntzen  (LH+ 2.66)

Tabla 8. Regla diagnóstica para Atención Primaria sin análisis de líquido sinovial.


Puntuación
1. Sexo varón 2,0
2. Ataque de gota (autodeclarado) 2,0
3. Afectación de primera articulación metatarsofalángica 0,5
4. Inflamación máxima en 1 día 1,0
5. Eritema sobre la articulación 2,5
6. Comorbilidad: HTA o enfermedad cardiovascular* 1,5
7. Concentración de urato en plasma >5,88mg/dL 3,5
Máximo 13
≤4: Gota improbable
≥8: Gota probable


Krisi unean, Azido uriko maila odol analisietan  baxua izan daiteke %12-43tan; horregatik gomendatzen da 2-3 astetara egitea.
Eraso akutua pasa eta gero ohikoa da datozen erasoak sahiestearren tratamendua jartzea; besteak beste, alopurinola da gehien erabiltzen dena. 
Atera berria  da Cochraneko azterketa sistematiko honek dionez, Alopurinolak urato maila jaisten du baina  dauden datuak, gutxi badira ere, ez dute erakutsi hezueririk sahiesten duenik plazeboarekin alderatuta


Guztia aztertu ondoren, momentuz,  alopurinola ez hartzea adostu dut pertsona honekin , beti ere, okerrera egingo ote duen behatuz noski!!2014-09-21

SOFOSBUVIR(SOVALDI) C HEPATITISA TRATATZEKO


Osasungintzatik at dagoen batek galdetu digu ea SOVALDI tratamenduaren inguruan sortu den zalaparta izateko arrazoi nahikorik badagoen.
Badirudi ,  gaixoek osasun publiko bidez botika lortu ahal izateko prezioa dela arazoa  . Honen aurrean , gaiak badu  presentzia egunkarietan
Egunkarietan azaldutako berri batzuk  : 1, 2, 3, 4
Gaia konplikatua da eta  jorratu ondoren honako txosten luze xamar  hau egin dugu.


Munduan zehar miloika lagun daude C Hepatitis birusarekin kutsatuak. España kasuan %1.6-2.6a. Birus honen prebalentzia bereziki altua da GIB dutenen artean.
%80ak gutxi gorabehera, infekzioaren ondorioz hepatitis kronikoa garatzen dute; hauetatik %20ak zirrosia eta hauetatik %25ak hepatokartzinoma.
Birusaren 6 genotipo ezberdin ezagutzen dira. Ugariena 1genotipoa da (%60-70).1,2,3 genotipoak %97a osatzen dute. 1b genotipoa da heptokartzinomarekin gehien lotzen dena.

Marrazkiaren jatorria 
Hasiera batean, infekzioa interferonekin tratatzen zuten; geroago Ribavirina erantsi zitzaion eta azken  urteetan Boceprevir, Telaprevir, Simeprevir edo Sofusbuvir erantsitako entsegu kliniko eta kohorte ikerketak ari dira egiten.
2013ko abenduan IparAmeriketako FDAk onartu zuen SOFOSBUVIR, Sovaldi izen komertziala duena,  C hepatitisa tratatzeko, oraingoz Peginterferon eta Ribavirinari erantsita edo Rivabirinari soilik erantsita.
.
JAMA aldizkarian atera berria den C hepatitisari buruzko azterketa sistematikoa (Kohli A.,2014) eta bereziki Sofosbuvirri(Sovaldi) buruzko beste azterketa  sistematikoa Liu X.,2014 laburtuko ditugu hemen.

Hasteko, estudioak denbora laburreko jarraipenekoak direnez, tratamendu hauek hilkortasuna, hepatokartzinoma edota zirrosia  sahiesten dutenik argitzeko ahalmenik ez dute. Kontuan hartzen diren emaitzetatik garrantzizkoenak hauek dira:

·         SENDAERA (CURACIÓN/SUSTAINED VIROLOGYC RESPONSE=SVR12 edo SVR24)  : Birusaren RNA sueroan ez antzematea tratamendua bukatu eta handik 12-24 astetara.
·         RECAIDA/RELAPSE : RNA ez antzematea tratamendua hartzen ari diren bitartean baina berragertzea tratamendua bukatutakoan.

Kohliren estudioa kalitate oneko azterketa sistematikoa da; sofosbuvirrez gain beste antibirikoak eranstea(Boceprevir, Telaprevir, Simeprevir) ere aztertzen dute. Aurretik beste tratamendurik hartutakoak (treated) edo ez(naïve) izatea  eta genotipo mota ere kontuan hartu dute.
Tratamendu proposamen berrien eraginkortasuna,tratamendu klasiko bikoitzarekin (TK) alderatuta (Peginterferon + Ribavirina) aztertu dute. Emaitzak genotipoaren arabera sailkatu dituzte.
Datu esanguratsuenen artean, honako hauek aipatuko ditugu:

a)Sofosbuvirren eraginkortasuna, tratamendu hirukoitza baten barruan,  TKkin alderatuta , 1genotipoaren kasuan  zentratuz 2entsegu kliniko (NEUTRINO,FUSION)eta kohorte batean dago oinarrituta.
SVR12 handiena %90ekoa da baina aurretik tratatu gabekoak dira eta kontrol talderik ez dagoenez, emaitza alboratua izan daiteke.
Haurretik tratatutakoen kasuan  emaitzarik hoberena %73koa da.

b) Sofosbuvir+ Ribavirina(interferon gabe) TKrekin alderatuta 1genotipoan lortu duten emaitzarik hoberena %84koa da baina , berriz ere kontrol talderik ez dagoenez tentuz begiratu behar da.
Emaitzetaz gehiago jaki nahi izanez gero, laburpen taula hemen duzue.

Liu X-en lana kalitate oneko eta meta-analisia egiten duen azterketa sistematikoa  da. Sofosbuvirri buruzko guztira 7 ikerlan aztertzen ditu eta  hiru motatako populaziotan sailkatu dituzte emaitzak:
1.- Aurretik tratamendurik jaso gabekoak eta  orain tratamendu hirukoitza jaso dutenak (Interferon pegilatua+ Ribavirina+Sofosbuvirra)
2.-Aurretik tratatu gabekoak eta orain tratamendu bikoitza jaso dutenak Ribavirina+ sofosbuvirra
3.- Aurretik tratamenduren bat hartutakoak eta orain tratamendu bikoitza jaso dutenak Ribavirina+ Sofosbuvirra.
               

POPULAZIOA
  1
2
3
SVR12
%89 (85-92)
%72 (60-81)
%51 (27-75)
RELAPSE
%5 (3-9)
%27(19-38)
%46 (25-69)
Ondorio kaltegarri
larriak
%4 (2-6)
%3 (2-6)
%4 (2-8)
SVR12  1genotipoan
%87 (82-91)
%73 (56-86)
-----

SVR12 2/3genotipoetan

%94 (85-98)
%81 (34-97)
%62 (38-81)
SVR12
4/5/6genotipoetan

%97 (86-99)
-----
------

7 ikerlanen ezaugarriak eta emaitza guztiak oso txukun jarriak daude idalanean datozen  1. eta 2.taulatan. Hauetan  ikusi dezakezue ikerketa gehienetan zirrosia duten pertsonak kanpoan uzten dituztela,beraz  Sofosbuvirrek hauengan eduki dezaken eraginkortasunari buruz datu gutxi dago eta are gutxiago transplantearen zai edo transplantea jaso dutenen kasuan.

Ikusten duzuen bezela, gaia konplikatua da; gaixotasunak aurpegi asko ditu eta datuak gutxi dira.
Emaitza hauen arabera zerbitzu publikorako jasangarria eta herritarrentzako bidezkoa litzake birusa duen edozeni tratamendua dohainik ematea ?edo hobe litzake aukeratutako batzuei ematea ? Hausnarketarako utziko dugu erantzuna.

2014-09-12

LISERI APARAILUKO ENDOSKOPIAK ETA ANTIGATZATZAILEAK

Galdera hau egin digute: Liseri aparailuko endoskopia bat egin behar denean antigatzatzaileak kendu behar al dira? 
Erantzuna hau da: Liseri aparailuko endoskopia bat egin behar denean antigatzatzaileak kentzearen erabakia onuren eta arriskuen balantzea aztertu behar da. 

Alde batetik antigatzatzaileek eragin dezaketen odol-jarioa eta bestetik antigatzatzaileak uztean sortu daitezkeen konplikazio tronboenbolikoak (1) 
Endoskopia diagnostikoek arrisku bajua daukate. Endoskopia terapeutikoek arrisku handia daukate (2,3) 
Antigatzatzaileak uzteagatik konplikazio tronboenboliko bat edukitzeko probabilitatea gaixotasunaren menpean dago (taula).[4] 
Antigatzatzailea kendu aurretik kardiologo edo neurologoarekin hitz egitea komenigarria da.

 Arrisku gutxiko endoskopietan ez da gomendatzen antigatzatzailea kentzea. 
INR altua badago komenigarria da endoskopia atzeratzea. 
Arrisku handiko endoskopietan antigatzatzailea uztea gomendatzen da, dikumariniko bada 5 egun lehenago, tronbinaren antagonistak egun bat edo bi lehenago giltzurrunaren funtzioa ongi badago.[5,6,7]. 
Mararzkiaren jatorria 

Egileak: Juango Sagarzazu. Mikel Moreno. Data: 2014ko irailaren 9a

Bibliografia  ikusteko hemen klikatu 

2014-09-07

Lehen arretan jardun ez eragingorrak maiz egiten ditugula uste duzu?

marrazkia helbide honetatik atera dugu 
Idazlan  honetan deskribatzen  den moduan, Lehen arretan  lan egiten zuten 575 medikuei galdetu zitzaien zerrenda batean zetozen jardun ez eranginkorrak, maizatsunaren arabera  1etik-5 era puntuatzeko, betiere beraien iritziaren arabera.
1=ez ohikoa (<%15)
5=ohikoa (>%50)

Galdeketa egin zitzaien medikuak aukeratzeko moduak eragin zuen talde berezia izatea, esperientzi profesional zabalekoak eta ikerketa munduan interesa zutenak  izatea, alegia.
212 medikuk erantzun zuten inkesta eta %70.6k zioten oso ohikoak direla jardun ez eraginkor horiek eta honen ondorioz,%48.1ek dio sistemaren jasangarritasuna arriskuan jartzen dela eta %32.1ek pazienteen kaltetarako dela.
Arazo honen errudun gisa pazienteak direla zioten %28k, lan karga %26.4k eta etengabeko formakuntza eza %19.3k.

Jardun ez eraginkorren zerrendatik maiz aipatzen zirenen artean hauek zeuden:

*Antibiotikoen okerreko erabilera infekzio mota batzuetan
*Lepo minbizia antzemateko baheketaren gehiegizko maiztasuna
*DM2 dutenen kasuan gehiegizko farmako  erabilpena
*Psikofarmakoen erabilera zaharretan
*analgesiko edota AEE-n (Antiinflamatorio ez esteroideoa) gehiegizko erabilpena hipertentso edo giltzurruneko gutxiegitasuna dutenen kasuan.

Hemen duzue idazlanaren laburpena filminatan 

Jardun ez eraginkor horien zerrenda  bi lagunen artean egin zuten Choosin-Wisely web orrialdean azaltzen direnerenetik aukera bat eginez

2014-09-03

SINTROMekin batera OMEPRAZOL jarri beharko genuke?

TESTU OSOA 


Antikoagulateek ez dute ultzerarik sortzen, aitzitik, liseri aparatuko odol-jarioa eragin dezakete, are gehiago AIEE(Antiinflamatorio ez esteroideoa) edo AAS-kin batera hartzen badira. Estudio gehienak warfarinarekin eginak egon arren, azenokumarolak antzeko egitura duenez, lehenengoaren informazioa ontzat ematen da bigarrenarentzat ere.

Warfarina  1,94 (1,61-2,34)
Warfarina y AINE 4,79 (2,79-8,21)
Warfarina y AAS 6,48 (4,25-9,87)
Warfarina y antiCOX-2 4,62 (1,48-14,43)
Delaney et al. CMAJ 2007.

Antikoagulazioaren ondorioz odol jarioak izateko arriku faktoreak hauek dira NICE-k dionez :

 Adina 60 urtetik gora izatea.
Antiinflamatorio ez esteroideoa  AAS edo Klopidogrelarekin batera antikoagulanteahartzea
 Ultzera  aurrekaria
 INR mugaz kanpo edukitzea.

Argazkian azaltzen den gidan aholku hauek ematen dituzte

ANTIKOAGULANTE TRATAMENDU KRONIKOA DUTEN PAZIENTEAK
PACIENTES EN TRATAMIENTO CRÓNICO CON ANTICOAGULANTES

B: 60urtetik gorako eta antikoagulntea hartzen dutenen kasuan , IBP 
B. En pacientes mayores de 60 años en tratamiento con anticoagulantes se propone
asociar IBP.

C Antikoagulantea + AAS hartzen dutenen kasuan IBP eranstea gomendatzen da
C. En pacientes en tratamiento crónico con anticoagulantes y AAS se sugiere asociar
IBP.

B Antikoagulantea + Antiinflamatorio ez esteroideoa hartzen dutenen kasuan IBP eranstea gomendatzen da 
B. En pacientes en tratamiento concomitante con anticoagulantes y AINE se propone asociar IBP.

B: Odol jarioa edo ultzera aurrekaria dutenen kasuan IBP erantsi
B. En pacientes con antecedentes de HDA o úlcera péptica en tratamiento con
anticoagulantes se propone asociar IBP.

C INR monitorizatu  omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol  edo
rabeprazol + antikoagulntea hartzen dutenene kasuan
C. Se sugiere monitorizar INR, y, en caso necesario, ajustar la dosis de anticoagulante
en pacientes en tratamiento con omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol y
rabeprazol.
A= Maila oneko ebidentzia 
B= Erdi mailako ebidentzia 
C= Adituen adostasuna


Gida hau, 2012an argitaratu zen eta bilaketa 2011ko abendu bitarte dago egina ; horregatik bilaketa osatu dugu ea gauza berriren bat argitaratu ote den .
2013an argiatartutako honako hau besterik ez dugu topatu eta ez du ezer berririk esaten .

 Protoi-ponparen inhibitzailea(PPI) erantsita odol jarioak saihesten diren edo ez jakiteko ikerketarik ez dugu topatu2014-08-26

AAS + SINTROM mantendu behar da Kardiopatia iskemikoa eta fibrilazioa aurikularra duten pazienteetan?

Marrazkia hemengoa da 

Kardiopatia iskemikoa  egonkorra duten pertsonek, (aldaketarik gabeko aurreko  12 hilabetetan), Azetil saliziliko azidoa hartzen dute kardiobaskular gertakizunak edota heriotza sahiesteko.

Jo dezagun, urte batzuk pasata, fibrilazio aurikularra sortzen zaiola  eta ondorioz, Sintrom hartzen hasi dela. Zer egin AASrekin? hartzen jarraitu ? bertan behera utzi?

Zalantza hau  aurrenekoz sortu zitzaidan duela urte batzuk, 2kardiologori galdetu nien eta batek  AAS mantentze aldearen egin zuen eta besteak kentzearena.

 Gida honek Antithrombotic Therapy for Atrial Fibrillation
Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis,
9th ed: American College of Chest Physicians
Evidence-Based Clinical Practice Guidelines  CHEST 2012 ondo azaltzen ditu egoera kliniko ezberdinetan zer egin eta aipatu dudan kasuan AAS kentzeko esaten du, beraz,  antikoagulazioa soilik uzteraen alde egiten du.
Gomendio hau emateko zertan oinarritu diren begiratu dut : 

a) FFAACS 157 laguneko entsegu klinikoa, behar baina lehen bertan bera bukatutakoa,  gaixotasun Kardiobaskularrak sahiesteko eranginkortasunik erakutsi gabe  odol jario kopurua ugaritu zelako .

b) SPORTIF, alborapen arrisku handiko ausarik gabeko ikerketa non antikoagulazioa eta  AAS batera emanda, gaixotasun KB gutxitu gabe, odol jarioak ugaritu zituela antzeman zuten 

c) RELY(Dabigatrán vs Warfarina)  ikerketako pazienteen behaketatik,  antikoagulanteaz gain AAS hartzen zutenek odol jario bikoitza zutela  antzeman zuten.

d) Fibrilazioa urikullarragatik ospitalean zeuden pazienteen artean , Antikoagulazio+ AAS hartzen zutenen artean odol jario larriak edo hilgarraik bikoiztu egin ziren

 Hau ikusita, naiz eta  ebidentzia maila oso ona ez izan, bi botikak batera emateak gaixotasun KBak ez baditu gutxitzen eta aldiz odol jarioak  ugaritzen baditu...garbi dago antikoagulazioa besterik ez genukeela mantendu behar ezta?

2014-08-05

Hepatokartzinomaren BAHEKETA (cribado)gibeleko gaixotasun kronikoa dutenen artean .Ondo ari gara?

Gibeleko gaixotasun kronikoa dutenei, orokorrean,  6 hilabetero alfa-feto proteina analisia eta Ekografia egitea gomendatzen da  Hepatokartzinomaren agertze goiztiarra antzemateko eta ondorioz tratamendu egokiena(ebakuntza etab..) erabiliaz hilkortasuna gutxitzeko . Kansagara D-k 2014ean argitaratu duen kalitate oneko azterketa sistematiko honek dionez ez dago ebidentzia nahikorik jarduera honek hikortasuna murritzen duen jakiteko. Bilaketa zabal baten ondoren 18 behaketa estudio eta 4 entsegu kliniko topatu dituzte.
Behaketa ikerketa hauek(estudios observacionales) eta bai Singal AG 2014ean argitaratutako behaketa ikerketen metanalisiak, baheketak(cribado) biziraupena hobetzen duela diote (OR 1.90, 95% CI 1.67–2.17), baina ezinbestekoa dugu esatea ikerketa mota honek muga handiak dituela eta ezin dela ondorioztatu hilkortasuna gutxitzea baheketarekin lotuta dagoenik; horretarako entsegu klinikoak beharrezkoak dira.

Kansagara D-k 4 entsegu kliniko hartu ditu aintzakotzat.

Baheketa bai ala ez 

Txinan egindako kalitate txarreko entseguak (Zhang BH, 2004)  dio, baheketak hilkortasuna murrizten duela (83.2 vs 131.5 x 100.000 personas-años) eta kalitate hobea duen  beste honek (Chen JG, 2003), batezbesteko 62 hilabeteko jarraipena egin ondoren ezezkoa dio. Ezta batek ez du baheketaren ondorio kaltegarririk aipatu ere egiten (adibidez, faltsu positiboak)

Baheketaren maiztasuna 
Topatutako 2 entsegu klinikoek ez dute biziraupenean ezberdintasunik topatu  Ekografia bidezko baheketa 4 edo 12 hilabetero eginez edota 3 edo 6 hilabetero eginez. Ez dago 6 edo 12 hilabeteko maiztasuna alderatzen duen ikerketarik.  

The Cochrane library-n Aghoram R-k 2012an argitaratu zuen azterketa sistematikoak zioen moduan ere, ez dago entsegu klinikoen funtsik baheketa honen oinarri izateko.  

Up to Date-kPrevention of hepatocellular carcinoma and recommendations for surveillance in adults with chronic liver disease kapituloan laburbilduz hau dio 

SURVEILLANCE METHODS — The 2010 American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) guideline on the management of hepatocellular carcinoma (HCC) recommends that surveillance be performed using ultrasonography at six-month intervals 
We suggest that all patients with cirrhosis, regardless of etiology, undergo surveillance for HCC (Grade 2C) very weak recommendation; other alternatives may be equally reasonable.
We suggest that surveillance be carried out with ultrasonography rather than combined ultrasonography and serum alpha-fetoprotein (AFP) determination (Grade 2C). The combined use of AFP and ultrasonography increases detection rates but also increases costs and false-positive rates
We suggest that surveillance be performed with ultrasonography every six months rather than annually (Grade 2B)weak recomendation

Zaila izango da gure jarduera aldatzea baina behintzat jakin behar dugu egiten dugun baheketa honek ez daukala oinarri sendorik berdin egiten jarraitzeko 
Será difícil cambiar nuestra práctica pero por lo menos debemos conocer que, para este cribado no existe evidencia fuerte en la que basarse.

2014-06-15

maskuri hiperaktiboa eta antikolinergikoak

ZER ANTIKOLINERGIKO AUKERATU MASKURI HIPERAKTIBOAREN KONTRA?
BA AL DAGO BESTE BOTIKA ERAGINKORRAGORIK?

Maskuri hiperaktiboaren kontrako tratamendu farmakologikoaren oinarria antikolinergikoak direla ikusi dugu hainbat ikerketatan.(Cochrane, Shamliyan et al Ann Intern Med 2012 Jun-en ....).
Hala ere bere eragina ez da oso handia eta taldeko botiken artean ez dago alde handirik. Hautaketak  beste botikekiko interakzioaren, koomobilitatearen, albo-ondorioen eta abarren baitakoa izan behar du (Up to date).
Dena den, 2012ko Cochrane errebisio (Priya Madhuvrata et al) batek esaten du Solifenacinak Tolterodinak baino albo-ondorio gutxiago dituela; Tolterodinak, berriz, oxybutinak baino gutxiago.
Oraingoz ez dago ikerketa nahikorik esateko beste botika eraginkorragorik dagoela

Los anticolinérgicos son la base del tratamiento farmacológico de la vejiga hiperactiva.Su efecto es moderado y parecido entre todos los del grupo. La elección se debe individualizar en cada paciente. La solifenacina tiene un buen perfil en relación  a sus efectos secundarios.

2014-04-30

TLC-NOSF APOSITOA HANKEKO ULTZERA BENOSOAREN TRATAMENDU LOKALERAKO
URGO etxe komertzialak  ultzera benosoak sendatzeko aposito batzuk  eskeini, eta hauen efikazia probatzen duen entsegu kliniko bat ematen digu.
Guk entsegu honen irakurketa kritikoa egin dugu.
Ikerketak, 8 asteetan zehar, iraupen luzeko ultzera kronikoak (6-36 hilabetekoak) ebaluatzen ditu, 0.8-1.3ko ITB dutenak, eta gutxienez ultzeraren %50-a granulazio ehunez estalia dutenak.
Ikerketaren aldagai  nagusia, ultzeraren tamaina txikitzea zen. Esan beharra dago tratamenduaren parte haundi batean terapia konpresiboa erabili dela.
Ikerketak kalitate metodologiko ona duen arren,  etxe komertzialak finantziatu duen heinean, interes komertzialak egon daitezkeela aipatu beharrekoa da.
Ikerketaren arabera, TLC-NOSF apositoak (metaloproteinasa erregulatzailea duenak) nagusitasuna azaldu du modu esanguratsua  batean, ultzeraren tamaina txikitzen, TLC neutro apositoarekin alderatuz.
Gure ustez,interesgarria litzatekeena, ultzera sendatzea edo sendaketari eskeinitako denbora murriztea litzateke.
Ebaluazio epea (8aste), ultzera kroniko baten sendaketa lortu ahal izateko motza dela deritzogu,  eta gainera gure inguruan eta errealitatean paziente mota honek gehienetan  terapia konpresiboa ez du ondo onartzen. 

APOSITO TLC-NOSF PARA TRATAMIENTO LOCAL DE ULCERAS VENOSAS DE PIERNA.

La casa comercial URGO nos suministra unos apósitos para la cura de úlceras venosas  y adjuntan un ensayo clínico que avala su eficiencia.Realizamos la lectura crítica de dicho ensayo.
El estudio evalúa, durante 8 semanas, ulceras crónicas de larga evolución (6 a 36 meses) con ITB de 0,8-1,3 y al menos el 50% del lecho de la úlcera cubierta con tejido de granulación.
La variable principal del estudio fue la reducción relativa del área de la úlcera y reseñar que parte importante del tratamiento incluye la terapia compresiva. 
El estudio presenta buena calidad metodológica pero podría haber conflicto de intereses (estudio sufragado por la casa comercial).
Según el ensayo, el apósito TLC-NOSF (con regulador de metaloproteinasas) ha demostrado superioridad significativa en la reducción del área de la úlcera en comparación con el apósito TLC neutro.

Para nosotros, lo interesante seria la curación de la úlcera o disminución del tiempo de dedicación.  El tiempo de evaluación (8 semanas) es escaso para la curación de una ulcera crónica y en nuestro entorno son pacientes que difícilmente toleran la terapia compresiva.

2014-04-14

NEUMOKOKOAREN AURKAKO TXERTU KONJUGATUA, HELDUEN KASUAN, EZTABAIDAGAIEusko jaurlaritzako osasun sailak  neumokokoaren aurkako poliskarido txertoa gomedatzen du 65urtetik gorako heldu guzietan eta 65urtetik beherakoen kasuan, arrisku talde baten parte badira.

2007an txerto honi buruz egin genuen azterketan , aldagai klinikoei zegokionez, emaitza kontrajarriak nabarmendu genituen .

2013an Cochraneko azterketa sistematiko batek (Moberley  S.) 18 entsegu kliniko eta 17 kohorte aztertu ondoren, gaixotasun inbaditzailea gutxitzeko, txerto polisakaridoa eraginkorra zela ondorioztatu zuen baina entsegu klinikoak aparte hartuz gero emaitzak ez dira hain argiak ; era berean dio, neumonia eta hilkortasunik ez duela gutxitzen.

Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)dion bezela, 2011ean FDAk neumokokoaren aurkako, 13 serotipo dituen txerto CONJUGATUA  50urtetik gorako helduei ematea onartu zuen, neumonia kasuak eta gaixotasun inbaditzailea sahiesteko helburuarekin.
inmunologia eta antigorputzen tituluen datuetan oinarrituz.
Espainiako medikamenduen agentziak  txerto honi buruzko informazio zehatzak  ematen dizkigu  .
Honen harira, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak,  kasu berezietan gomendatzen du txerto mota hau;  hau da , gaixo onkologikoetan, barea kenduta dutenen kasuan, IHESA dutenei, dialiasian daudenei, inplante koklearra dutenei, Likido zefalorakideoko fistula dutenei edota neumokokoak eragindako gaixotasun inbaditzailearen aurrekaria dutenei.

Bestalde, 16 elkarte zientifikoen artean , SEMFYC barne, adostu duten txostenean  askoz zabalagoak diren gomedioak ematen dituzte eta ondorioz, txertoa erretzailei, Diabetesa dutenei edota Asma dutenei, beste kasuen artean , txerto konjugatua ematea aholkazten dute baina
beste batzuk , Extremadurako Osasun saileko botiken ebaluaketa egiten dituen taldeak esaterako, arrisku faktorerik gabeko 50 urtetik gorakoen kasuan erabilpen zabalaren aurka gomedatzen du, beti ere, proba gehiago behar direla adieraziaz.

Bukatu berri den CAPITA (protokoloa)  entsegu klinikoak, 65 urtetik gorako 85.000 lagunen artean 13 serotipo dituen txerto konjugatuak , plazeboarekin alderatuta neumonia sahiesteko eraginkorra den aztertu du eta  zalantzak argitu dizkigulakoaren itxaropena dugu.

Gaztelaniaz irakurri nahi izanez gero hemen egin klik.

2014-02-21

HIPOTIROIDISMOAREN TRATAMENDUA : DOSI NEURTUAN EDO DOSI OSOEKIN HASI .


  Hipotiroidismoa gehiengo gaixoetan behin betiko egoera da, bizitza osorako tratamendua behar duena

  Tratamenduaren funtsa, tiroide hormonen ordezkapenean datza eta aukerakoa da TIROXINA
  sintetikoa T4. Helburua pazientea egoera eutiroideoan mantentzea da.

  Datu base desberdinetan azterketa egin ondoren ( Up ToDate,  Dynamed , PubMed ) akordioen arabera
  (comision de expertos) badirudi tratamendua norbanakoaren egoerek eta adinek baldintzatzen dutela.
 Hortaz honako hauek dira jarraitu beharreko irizpideak:

 1 - Levotiroxina dosi osoan ( 1.6-1.7 mcg/Kg/eguneko) pertsona gazte eta osasuntusuetan =
       100-125 mcg/ eguneko.
 2-  Levotiroxina 50 mcg/eguneko 50 urtetik gorako eta gaixotasun kronikoak gabeko pertsonetan.
 3-  Levotiroxina 12.5-25 mcg / eguneko gaixotasun koronarioa dutenengan

Behin tratamendua hasi ondoren 4-8 astetan TSH-ren bidez kontrola  egin behar da, ondoren behin
dosia estabilizatuta 6 hilabetetara eta azkenik urteroko kontrola .HIPOTIROIDISMO INICIO DE TRATAMIENTO A DOSIS PLENAS O DOSIS PROGRESIVA


En la mayoria de los pacientes, el hipotiroidismo es una condicion permanente que requiere tratamiento
de por vida.
La terapia consiste en el reemplazo de la hormona tiroidea, y el tratamiento de eleccion es la TIROXINA
sintetica T4 y el objetivo de la terapia es la restauracion del estado eutiroideo.

Tras la revision de varias Bases de Datos (UptoDate , Dynamed,  PubMed ) parece existir un acuerdo (en comision de expertos ) de comenzar el tratamiento de la siguiente forma:

1- Levotiroxina dosis completa (1.6-1.7 mcg/kg/d) = 100-125 mcg/d en adultos jovenes sanos.
2- Levotiroxina a partir de 50 mcg/ en adultos > 50 a sin enfermedad coronaria
3-Levotiroxina 12.5-25 mcg/d si enfermedad coronaria .

Seguimiento con control de niveles de TSH en 4-8 semanas  , luego a los 6 meses despues de la dosis
estable y luego cada 12 meses