2014-04-30

TLC-NOSF APOSITOA HANKEKO ULTZERA BENOSOAREN TRATAMENDU LOKALERAKO
URGO etxe komertzialak  ultzera benosoak sendatzeko aposito batzuk  eskeini, eta hauen efikazia probatzen duen entsegu kliniko bat ematen digu.
Guk entsegu honen irakurketa kritikoa egin dugu.
Ikerketak, 8 asteetan zehar, iraupen luzeko ultzera kronikoak (6-36 hilabetekoak) ebaluatzen ditu, 0.8-1.3ko ITB dutenak, eta gutxienez ultzeraren %50-a granulazio ehunez estalia dutenak.
Ikerketaren aldagai  nagusia, ultzeraren tamaina txikitzea zen. Esan beharra dago tratamenduaren parte haundi batean terapia konpresiboa erabili dela.
Ikerketak kalitate metodologiko ona duen arren,  etxe komertzialak finantziatu duen heinean, interes komertzialak egon daitezkeela aipatu beharrekoa da.
Ikerketaren arabera, TLC-NOSF apositoak (metaloproteinasa erregulatzailea duenak) nagusitasuna azaldu du modu esanguratsua  batean, ultzeraren tamaina txikitzen, TLC neutro apositoarekin alderatuz.
Gure ustez,interesgarria litzatekeena, ultzera sendatzea edo sendaketari eskeinitako denbora murriztea litzateke.
Ebaluazio epea (8aste), ultzera kroniko baten sendaketa lortu ahal izateko motza dela deritzogu,  eta gainera gure inguruan eta errealitatean paziente mota honek gehienetan  terapia konpresiboa ez du ondo onartzen. 

APOSITO TLC-NOSF PARA TRATAMIENTO LOCAL DE ULCERAS VENOSAS DE PIERNA.

La casa comercial URGO nos suministra unos apósitos para la cura de úlceras venosas  y adjuntan un ensayo clínico que avala su eficiencia.Realizamos la lectura crítica de dicho ensayo.
El estudio evalúa, durante 8 semanas, ulceras crónicas de larga evolución (6 a 36 meses) con ITB de 0,8-1,3 y al menos el 50% del lecho de la úlcera cubierta con tejido de granulación.
La variable principal del estudio fue la reducción relativa del área de la úlcera y reseñar que parte importante del tratamiento incluye la terapia compresiva. 
El estudio presenta buena calidad metodológica pero podría haber conflicto de intereses (estudio sufragado por la casa comercial).
Según el ensayo, el apósito TLC-NOSF (con regulador de metaloproteinasas) ha demostrado superioridad significativa en la reducción del área de la úlcera en comparación con el apósito TLC neutro.

Para nosotros, lo interesante seria la curación de la úlcera o disminución del tiempo de dedicación.  El tiempo de evaluación (8 semanas) es escaso para la curación de una ulcera crónica y en nuestro entorno son pacientes que difícilmente toleran la terapia compresiva.

No hay comentarios:

Publicar un comentario