2011-12-23

TRIGEMINOAREN NEURALGIA ETA AKUPUNTURA


Karbamazepina hartu ezin duen paziente batean, akupuntura erabilgarria den edo ez aztertu nahi izan dugu. Bilaketa zabala egin ondoren (up to date, clinical evidence, cochrane, embase, medline, trip database..) azterketa sistematiko bakarra (Hua Liu 2010) aurkitu dugu akupuntura karbamazepinarekin alderatzen duena eta irakurketa kritikoa egin ondoren hau esan dezakegu:
kalitate oneko idazlana dela baina aurkitu dituzten entsegu klinikoak oso kalitateko txarrekoak dira. Badirudi akupunturak karbamazepinaren antzeko eraginkortasuna duela baina gomendio sendo bat eman ahal izateko metodologikoki hobeto egindako ikerketak behar ditugu.

Marrazkia hemengoa da:

2011-12-07

KORTIKOIDEAK ERREDURETAN

Gure eskualdean erredurei buruzko protokolo bat egin nahiean dabiltza eta erredura arinetan kortikodeak erabiltzeari buruzko ebidentzia bilatzeko eskatu digute .
Marrazkia hemendik atera dugu

Literaturan ikusi dugunez , eguzkiak erangindako erredura arinetan erabiltzen da baina bilaketa zabala egin ondoren topatu ditugun entsegu klinikoak kalitate txar-txarrekoak dira eta ezer gutxi argitu dezakete gure zalantza.
Laburbilduz,gaur egun ez dago proba sendorik kortikoideak erabiltzeko erredura arinetan

2011-11-18
BA DAGO BURRUNBEN (AKUFENO,TINNITUS) AURKAKO TRATAMENDU ESPEZIFIKORIK ?


Burrunben aurkako botika eraginkorrarik dogoenik , ebidentzi argirik ez dago. Ez bada beste gaixotasun tratagarriaren ondorioa (Menière, tumorrak, traumak ...)


Hala ere , batzutan Depresio edo Lo ezarekin elkartzen da, eta orduan Depresioaren Aurkako Botikak (DAB) eta Lo Egiteko Botikak bizi kalitatea hobetzen dutela dirudi. (GRADE 1B ) UP TO DATE . Dena den 2006ko Cochrane Errebisio batean DABek ez dute ematen efektu garbirik.


Burrunba Berrezitze Terapia (Tinnitus Retraining Therapy) -2010eko Cochrane Errebisioa- eta Portaera -Kognitibo Terapia (Cognitive Behavioral Therapy)-2007ko Cochrane Errebisioa- gaixo hauen bizi kalitatea hobe dezakete (ez burrunba).


Beste tratameduek ez dute eragikortasunik frogatu (basodilatadoreak, gabapeptina,bitaminak, terapia alternatiboak...)

2011-11-17

GRIPEAREN AURKAKO TXERTOAREN ERAGINA

Osatzeneko Ebidentzia taldeko kideek aztertu dugu gai hau eta txerto honen eraginkortasuna zihurtazteko ikerketa gehiago eta hobeagoak behar direla ondorioztatu dugu Argazkia hemendik lortu dugu

2011-11-10

Hiperkolesterolemia ez familiarra duten gaixoek, landare-esterolak hartzen badituzte (Benecol, ...) gaixotasun kardiobaskular gutxiago izango dituzte?


Kolesterol maila murrizten dutela eta, produktu hauek hartzearen aldeko publizitate kanpaina garrantzitsua dago.
Kolesterol maila jaisten bada, arrisku kardiobaskularra ere murriztuko dela pentsa daiteke (Framingham eta Regicor eskalak jaitsiko bait dira).
Ikerketa asko dira, kolesterol osoa eta LDL kolesterolaren jaitsiera frogatzen dutenak, gutxi gora behera, 2g eguneko landare-esterolak janez gero(Katan MB) (Miettinen TA) (Wu T) .
Estatinekin tratatutako pazienteengan ere ematen da kolesterolaren jaitsiera (Blair SN) . Baina, klinikari begira, ¿arrisku kardiobaskular gutxiago gertatzen da?. Honi buruz ez dugu ezer aurkitu, bakarrik:
Xaguekin egindako ikerketa batean arazo baskularrak aurkitu dituzte (Weingärtner O) eta beste azterketa batean, balbula aortikoko lesioak dituzten gaixoengan, esterol pilaketak aurkitu dituzte (Helske S).
Gaur egun, GIZAKIKIARENGAN GERTAKARI KARDIOBASKULARREN MURRIZKETA FROGATZEN DUEN EBIDENTZIARIK EZ DAGOELA esan daiteke (Christine C Tangney) (guía Osakidetza) .

La ingesta de esteroles vegetales (Benecol, Danacol, Naturcol, …) en pacientes con hipercolesterolemia no familiar ¿disminuye los eventos cardiovasculares?


Hay una importante campaña publicitaria a favor de la ingesta de estos productos con el propósito de disminuir el colesterol.
Si es cierto que disminuyen las cifras de colesterol, nos llevaría a deducir que también disminuye el riesgo cardiovascular (reducción en la escala de Frámingham y Regicor).
Hay múltiples estudios que demuestran la disminución del colesterol total y LDL colesterol con la ingesta de aprox. 2 gr /día de esteroles vegetales (Katan MB) (Miettinen TA) (Wu T)
También se ha visto que disminuye el colesterol a pacientes en tratamiento con Estatinas (Blair SN) .
Pero, ante nuestra pregunta de si realmente se consigue la disminución de los eventos cardiovasculares no hemos encontrado ningún estudio que lo demuestre.
Ha habido un estudio que encuentra efectos vasculares perjudiciales en ratones
(Weingärtner O) y otro estudio en el que observan acumulación local de los esteroles en pacientes con lesiones en la válvula aórtica (Helske S)
Podemos concluir diciendo que NO HAY EVIDENCIA DE REDUCCIÓN DE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN LOS SERES HUMANOS (Christine C Tangney) (guía Osakidetza)2011-09-15

GAINAZALEKO TROMBOFLEBITISA ETA PMBHak( =HBPM)


Hanketako gain azaleko tronboflebitisak pronostiko ona du orokorrean . Decousus-ek 2010eko 844 kohorte batetan,hasieratik, %24.9-k sakoneko zainen edo biriketako tronbosia ere bazutela aurkitu zuen. %10.2k konplikazioak azaldu zitzaizkien 3 hilabetetara. Konpresio galtzerdiak eta AIEE(AntiInflamatorio Ez Esteroideoak) erabiltze gomedioari buruz ,adostasuna topatu dugu iturri ezberdinetan baina ez horrela Pisu Molekular Baxuko Heparinari (PMBH =HBPM)ari buruz .
1.-American College of Chest Physicians guidelines (ACCP)ek kasu guztietan erabiltzea gomendatzen du : we suggest an intermediate dose of LMWH (eg, dalteparin 5000 U every 12 hours or enoxaparin 40 mg daily, subcutaneously) for a period of one month
2.-Up To Date-k TVP arriskua dutenetan gomendatzen du antikoagulazioa :
The role of anticoagulation in the treatment of spontaneous lower extremity superficial thrombophlebitis is controversial.Compared with placebo, NSAIDs, unfractionated heparin, and low-molecular weight heparin (LMWH) have all been found to reduce thrombus extension and/or recurrence of phlebitis . A significant reduction in the incidence of pulmonary embolism for any of these agents has not been consistently demonstrated .Because of the potential risk for bleeding associated with anticoagulation, we use NSAIDs as the preferred initial medication to both control pain and reduce thrombus extension in patients at low risk (anatomic or medical criteria) for thromboembolism.We also suggest routine repeat duplex ultrasound to identify patients who develop thrombus extension and who may then benefit from anticoagulation.For patients at increased risk for thromboembolism (anatomic or medical criteria), we suggest anticoagulation. The optimal agent (ie, unfractionated or fractionated heparin or warfarin ), dose and duration of anticoagulant medication remain unclear
3.- Cochraneko 2007ko Di Nisio azterketa sistematikoaren ondorioak hauek dira :
Conclusiones de los autores
Aparentemente, la heparina de bajo peso molecular y los AINEs son en la actualidad las mejores opciones terapéuticas para la tromboflebitis superficial de la pierna. Aunque los datos disponibles son demasiado limitados para realizar recomendaciones claras, se puede aconsejar una dosis intermedia de HBPM durante al menos un mes. Es necesario realizar investigaciones adicionales para evaluar la función de los AINEs y la HBPM, las dosis óptimas y la duración del tratamiento y si un tratamiento combinado puede ser más efectivo que el tratamiento único. Es necesario realizar estudios adecuadamente diseñados y realizados para aclarar la función de los tratamientos tópicos y quirúrgicos.

Azterketa honek heparinari buruzko 10idazki hartu ditu kontutan baina bi soilik dira metodoligoki merezi dutenak:
Stenox 2003 AIEEekin ezberdintasunik ez du topatu eta plazeboarekin alderatuta progresioa eta tronbosiaren errepikapena murrizten du .
Vesalio 2005 :heparina 2 dosi ezberdin alderatzen ditu
Geroztik ,2010ean heparina plazeboarekin alderatzen duen entsegua(Decousus) argitaratu da . Azterketa kritikoa egin dugu eta bat gatoz nafarroako kide honek CAT honetan dionarekin

2011-08-19

Balbula-aortikoaren estenosi kasuetan estatinak agindu behar ditugu ?Odoleko Kolesterol mailak estenosi aortikoarekin lotura duela esaten da.Adibide gisa Swicherszcz J-ren idazki hau.
Gure galdera egituratua hau da:

P:estenosi aortiko asintomatikoa duen pertsona
I: Estatinak
C: Plazeboa
O: estenosiaren okertzea sahiestea

Landutako bi datu base hauetan begiratu dugu eta ados daude ,honetarako , estatinak ez erabiltzearekin
Up To date :Statin conclusion — The effect of statin therapy on progression of AS has been evaluated in prospective trials. At present, statin therapy solely for AS (ie, in the absence of coexisting atherosclerotic vascular disease or other indications) cannot be recommended. The potential effect of therapy earlier in the disease process (eg on aortic sclerosis) has not been evaluated
Dynamed:statins not clearly shown to slow progression of aortic stenosis

Honez gain Pub Med-en begiratu dugu eta entsegu kliniko hauek adierazten duten arabera (Dichti ,Chan,The SEAS , Rossebe AB)Estatina bidez Kolesterola gutxitzeak EZ du sahiesten estenosiak okerrera egitea;ondorioz ...beste arrazoiren bat ez izanez gero Estatinarik ez dugu agindu behar kasu hauetan


2011-08-17

GRIPEAREN AURKAKO TXERTOAREN ERAGIN KURIOSOA !!

Alerta bibliografiko zerbitzu honi esker jaso dugu idazlan hau eta kuriosoa egin zaigunez , irakurketa kritikoa egitea otu zaigu.Egileak diote gripearen aurkako txertoa jartzeak koronario sindromea akutuaren unean, kardiobaskular gertakizunen(KBG) gutxitzea dakarrela urtebetera :%9.5 vs 19.3 HR doitua 0.67(0.51-0.86) eta emaitza hauek ikusita 2.mailako prebentzio gisa erabili beharko genukeela .KGB =heriotza edo koronario sindrome akutu , Iktusa edo Bihotzeko ezintasunaren ondorioz ospitaleratzea.
2011-08-04

Antikoagulazioa/ antiagregazioa / zirugia : beti zalantza!


Maiz etortzen zaizkigu pazienteak endoskopia edo ebakuntzaren inguruan Sintrom , AAS edo klopidogrela nola hartu behar duten galdezka . Beti zalantzak! Eten beharko du?Ordezkatzeko larruazalpeko heparina jarri behar diogu? .....
Honen harira , PREEVID zerbitzukoek badituzte erantzun batzuk .
Aldakortasuna dago gomendioen artean eta sarritan hobe da erreferentziko ospitalekoekin adostea , baina gida hauek ere laguntza eskeintzen digute (Donostia ospitala , Katalunia ,Amerikar elkartea)

2011-07-27

A ZE UDARA!!!Udara euritsua eta euritsuak ere kontsultak : ordezkorik ez paziente ugari.....

Taldean biltzeko astirik ez dugunez ,ebidentziaren bilaketak itxaron beharko dute oraingoz.

Beste blogetan saltzan ibili eta gero , botiken erabiltze hobea sustazteko proposamen interesgarri hau topatu dut Vicente Baos-ek duen blogean .

2011-06-30

Alzheimer gaixotasuna okerrera ez joateko dauden botikak gomendagarriak dira?


Osakidetzak argitaratzen duen Eskualdeko Farmakoterapi informazioa (INFAC)-ek oso ongi azaltzen duela uste dugu eta horrela dio :Azetilkolinesterasa inhibitzaileak (Donezepilo,Rivastigmina,Galantamina) plazeboarekin alderatutako entseguetan eranginkorrak direla adierazi dute narriadura kognitiboa eta eguneroko bizitzako jardueretako hobekuntzean. Bizikalitatean eta egoitzetan sartzearen atzerapenean ez dute hobekuntzarik frogatu ;bestetik, alde kaltegarriak ez ditzagun ahaztu (Parkinson sintomak, gonbitoak,etab...)
Memantinak ere estatistikoki esanguratsuak diren emaitzak frogatu ditu plazeboarekin alderatuta baina klinikoki esanguratsuak diren zalantzan jartzen du txosten berdinak .
NICE -k aldiz botika hauen aldeko gomendio eman berri ditu ,betiere moderatu mailako gaixotasunean (MMSE 10-20).Komenigarria litzake 6 hilabetero eraginkortasuna berraztertzea . Gaixotasun arinean ez dira botika hauek erabili behar.
Neurri ez farmakologikoak papera dute edozein mailako gaixotasunean.

Cochrane azterketa sistematikoak :Galantamina,Donezepilo,Rivastigmina
Eraginkortasuna ADAS-COG testaren bidez (besteren artean) neurtu dute.
Guk galdera hau bota nahi dizuegu: testa ikusita 2 punturen aldea benetan da garrantzitsua?

2011-06-14

DABIGATRAN? SINTROM?
Dabigatran-ek Fibrilazioa aurikularrean erabiltzeko baimena lortu berria du;hau dela eta, populazio honetan egin zen RE-LY idazkia gogora ekartzea egokia iruditu zaigu eta Dabigatranek sor ditzaken odol jarioei buruz argitaratu berria den idazkia ere;
hemen duzue datu batzuen laburpena


2011-06-10

Erredurek sortutako babak lehertu behar dira ala ez?

Erantzuna PREEVID zerbitzuak eman digu SARGENT RL. egindako azterketa narratiboa oinarrituz eta Esteban S-k 2010ko Enfer Clin aldizkarian azaltzen duena ; bertan,drainatzearen alde egiten du, mina gutxitzeko,infekzioa sahiesteko eta sendaera azkartzeko.
Guztiak aipatzen dute gaur egun ez dagoela gai honi buruzko kalitatezko entsegu klinikorik eta etorkizunean egitea beharrezkoa dela.


2011-05-06

Peyronie gaixotasuna eta Pentoxifilina(PTX)Gaixotasuna honen prebalentzia %3.2-8.9 koa omen da 50-60hamarakan .Bere patogenesia ezezaguna da .
Botika ezberdinen(verapamilo, E Bitamina,tamoxifenoa,carnitina etab,Pentoxifilina,) ebidentzi maila eskasa topatu dugu eta hauetatik Pentoxifina hartu dugu bilaketari ekiteko .Up To date eta Dynamed -ek eraginkoratsuna duela esaten dute eta ondorio kaltegarri gutxiko botika denez interesgarria iruditu zaigu 1.arretan erabiltzeko aukera aztertzea. Bi liburu elektroniko hauetan 1.mailako ebidentzia ematen diote eta biak,Safarinejad 2009 ikerketan oinarritu dira. Entsegu honen azterketa kritikoa egin dugu taldean eta ,6 hilabetera 1. mailako emaitzetan 4tik 3tan esanguratsua bada ere(fibrosiaren tamaina , zakilaren makurdura, etaIIEFtestean)minaren kontrolean ez du ezberdintasun esanguratsurik topatu PTX(400mg/12orduro) plazeboarekin alderatuta ;biekin erruz hobetu dute . Gaixotasun arina* (PTX =20.4 eta 19.8 Plazebo taldean) zuten gaixoak direla eta plazeboarekin ere hobekuntza izugarria adierazi dutela esan behar dugu ( Minaren kontrola PTX= %89.2 ean eta % 82.7 plazebo taldean ) .

*IIEF eskala :Erkzioaren disfuntzioa neurtzeko galderak 1-5era eta 15a. 19-24 puntuekin gaixotasun arina definitzen da .


2011-04-26

Antibiotikoa ematea atzeratu daiteke gernu infekzio ez konplikatuetan?


Little P
-k 2010ean argitaratutako idazlan honek 5 motatako jarrerak aztertzen ditu gernu infekzio ez konplikatua antzeman diogun emakume baten aurrean . Metodologia aldetik erdi mailako kalitatekoa da .
Aukerak hauek dira.
1.- 2 sintoma edo gehiago edukiz gero Antibiotikoa(ATB) eman ,gainerakoan ez .
2.- gernu tira erreaktiboa egin eta Nitritoak positibo edo leukozitoak+hematieak positiboak izanda,ATB eman , bestela ez eman .
3.- gernu lagina jaso eta emaitzak iritsi arte tratamendu sintomatikoa eman,ATBrik ez.
4.- Zuzenean ATB atzeratu 48ordu.
5.- ATB zuzenean eman ;azken hau kontrol moduan,alderatzaile gisa alegia.
4 estrategiak , 5.rekin alderatuta, ezberdintasun esanguratsurik ez dute topatu sintomen larritasunean (emaitza nagusia) baina bai ATB erabili duten paziente kopuruan(2.mailako emaitza) .Hau dela ta beraien gomendioa da :
a)ATB atzeratu eta 48 ordura sintomarik ez bazaio pasa ATB hartu .
b) Tira erreaktiboaren emaitzetan oinarritu eta ATB eman positiboa bada .

2011-04-19

Gernu tira egiteak merezi du?


Gure galdera egituratua :
P:konplikaziorik gabeko gernu infezioa antzematen diogun emakumea
I: Tira erreaktiboa erabili diagnosirako
C: Sintomak solik erabili diagnosirako
O:Sensibilitatea, Espezifitatea,CP+CP-

Jakina da ,sintomen(disuria , maiztasuna, nikturia,etab,...) eta tiraren emaitzen (nitritoak, leukozitoak,odola,etab ..)arteko konbinaketa ugari egin daitezkela eta guztien analisi multibariantea oso zabala izango litzakela. Hori dela ta , gida eta idazlan asko topatu ditugu baina beraien arteko aldakortasunak ondorio bakarra ateratzea galarazi digu.
Guzti horien artean ,metodologiagatik, lehen mailako arretan egina izategatik eta gaurkotasunagatik bi hauek aukeratu ditugu : Giesen eta Litlle P.
Lehenegoa, 16 ikerketen azterketa sistematikoa da eta ahal izan duten heinean emaitza bateratua ematen digute .Zoritxarrez,sintomak bakarka aztertu dituzte eta diagnosirako balioa eskaxa dutela diote ;esanguratsuena DISURIA atera zaie CP+ 1.22 -rekin; Guztien CP- oso txarra da ondorioz diagnostikoa baztertzeko ez dute balio .
Bigarrenak zati ezberdinak ditu:
a)Erregla baten sorkuntza Sintomak(disuria,nikturia,usai txarreko gernua, edo gernu uherra) eta Tiraren emaitzekin(nitritoak,leukozitoak,hematieak)
b)Erregela honen baliostazea populazio ezberdi batetan .
c)Gernu infezio ez konplikatuen bilakaera naturala
d) Gernu infezio ez konplikatu baten aurrean 5 motatako jarreren azterketa entsegu kliniko baten bitartez.
Beraien ondorioa hau da :Antibiotikoa hartzea atzeratu daiteke jarrera ezberdinak jarraituz baina guri dakokigun galderari erantzuna 2.atalak azaltzen digu sintoma gutxiren aurrean tira egitea lagungarria izan daitekela esanez.
Gure galdera honekin lotua dagoena b) atala da eta sintomen artean disuria (OR=2))eta gernu uherra (OR=2.5)dira esanguratsuenak eta nitritoak (OR=5.6) tiren emaitzen artean
a))atalean sortutako errgelaren balioak hauek izan dira 2 atalean .

ERREGELA KLINIKOA : Disuria+Nicturia CP+1.5 eta CP- 0.4
TIRA ERREGELA: Nitrito positiboa edo leukozito+hematieak positibo edukitzea CP+ 2.2 eta CP- 0.38.

LABURPENA : Sintomekin zalantza baditugu, tira egitea lagungarria izan daiteke positiboa ematen badigu (nitritoak edo leukozitoak+hematieak) baina negatiboa izateak ez du gernu infekzioa dagoenik baztertzen .
RESUMEN : si la sintomatolgia no nos es suficiente , realizar la tira puede ser útil si sale positiva pero si sale negativa no descarta la existencia de ITU.

2011-03-24

Intsulina jartzerakoan, aldiro aldatu behar al dira orratzak ?


Bilaketa zabala egin ondoren, kontrajarriak diren txosten ugari topatu ditugu. Adituak, topaketa zientifikoetan (SITE Barcelona , Frid , ADA) orratzak berrerabiltzearen aurka azaldu dira baina, gure ustez, oinarri sendorik gabe .

Orain arte argitaratu diren 3 entsegu kliniko (Chantelau, Misnikova, Puder) aukeratu ditugu, orratzak behin edo gehiagotan erabiltzeak ondorio kaltegarriak (mina, infekzioa, lipodistrofia) sortzen ote dituen aztertzen dutelako eta entsegu klinikoa ikerketa aproposena delako galdera honi erantzuna emateko. Guztien azterketa kritikoa egin dugu eta kalitate baxuko metodologia dutenez, ezer gutxi lagundu digute galdera hau erantzuteko.

Bestalde, Straussen lan deskriptiboa ere aukeratu dugu, Europako 7 herrialdetako 1002 diabetikoen egoera ederki azaltzen duelako; beste datu askoren artean %59.6ek orratzak berrerabiltzeko ohitura dutela azaltzen du .

Gure egunerokotasunean, orratzak berrerabiltzea aholkatzen dugu ohituraz eta urtetan ez dugu arazo berezirik sumatu.

GOMENDIOA: Gaur egun ditugun probekin, ezin dugu intsulina orratzak berrerabiltzearen alde edo aurkako aholku sendorik eman, aurkitutako lanak ebidentzia kalitate baxukoak direlako. RECOMENDACIÓN : con los datos disponibles no podemos hacer una recomendación fuerte ni a favor ni en contra de reutilizar las agujas de insulina.

2011-03-01

ONDESTE UKIPENA (tacto rectal) ezinbestekoa al da gernu aparatuko sintomak adierazten dituzten gizonezkoetan?

Marrazkia hemendik hartu dugu
Gernu aparatuko sintomagatik prostatako arazoaren susmoa dugun gizon baten aurrean nola jokatu aztertu dugu taldean .Gure artean aldakortasuna dagoela ikusi dugu ,baina orokorrean ondesteko ukipena egitea zaila iruditzen zaigu eta beste proba batekin (ekografía abdominala,,PSA,etab..) ordezkatu dezakegun begiratu dugu datu base ezberdinetan ,beti ere ,prostatako minbiziaren diagnosia bidean galdu gabe.
SEMFYC eta Urologoen elkarte zientifikoa egitearen aldekoak dira filmina hauetan azaltzen den algoritmo honetan ikusten den bezela . Ez dugu ea erreferentzirik topatu 2 mailako datu baseetan eta Medlinera jo behar izan dugu .
Azken honetan 5idazlan aukeratu ditugu baina 2-ren testu osoa ezin izan dugu lortu . Denak klinika espezializatuetan daude eginak eta honek , kanpo balioa gutxitzen du .Prostato minbiziren prebalentzia ezberdina dute .Guztiek akatsa berdina dute,hau da, URRE PROBA (Gold estándar) ez dute kasu guztietan aplikatzen ,ondorioz kalkulo guztiak “sesgatuak” daude.
Beste hiruren emaitzak taula honetan aurkituko dituzue laburtuta eta emaitza hauen arabera,PSA>4 badu gutxi gora behera ondesteko ukipenaren bezain besteko ,Sentikortasuna (S), Espezifikortasuna (E)Aurresate balio positiboa(CP+) eta negatiboa (CP-)

2011-02-23

Zenbatero aldatu beharko litzateke iraupen luzeko maskuri zunda, hiru hilabetetik behin ala lehenago?

Iraupen luzeko maskuri zunda aldatzeko epeei buruzko iritzi desberdinak daudela ikusita eta bilaketa egin eta gero, preeviden bilatu dugu gure galderari dagokion erantzuna.
Ikerketa aproposena kasu honetan entsegu klinikoa izango litzake, baina topatu ez dugunez, adituek esandakoan oinarritu behar izan gara. Hau da gomendioa, zunda aldatu behar da:

1. Zunda egileek aholkatutako epeetan, normalki 12 astetik behin.

2. Lehenago, arazo klinikoak egonez gero.

Gernu zundaren mantenuak garbiketa berezirik behar al du?


Gure galdera egituratua:
P: Gernu zunda daraman pazientea
I: Meatuaren garbiketa antiseptikoa erabiliz (adib. Povidona)
C: Ohiko garbitasun pertsonala
O: Gernu infekzioak

Valentzian egindako gida batean, xaboi ura erabiltzea nahikoa dela dio Ingalaterran egindako azterketa sistematiko batean oinarriturik (epic2). Azken honek hartzen du erreferentzi gisa Burke-k egindako entsegu klinikoa. Gure zentroan, idazlan honen azterketa kritiko bat egin ondoren, kalitate baxukoa dela deritzogu, beraz, gomendio sendorik ezin diogu eman galdera honi,baina datuak meatuaren garbiketa berezirik ez egitearen alde dijoaz.
Bilaketa osatu nahi izan dugu gaur egun arte eta Huth-ek 92an argitaratutako kalitate oneko entsegu hau topatu dugu. Kasu honetan sulfadiazina argentikoa alderatu du ohiko garbitasunarekin eta ez du ere onurarik topatu.

2011-02-21

ANTIIFLAMATORIO EZ ESTEROIDEOEK (AIEE) MENORRAGIA GUTXITZEKO ERAGIN MODERATUA DAUKATE.

Iritzi berakoak dira UP to DATE eta Clinical evidence , eta biek 2008 ko Cochrane Errebisio batera eramaten gaituzte.


AIEE-en artean ez dirudi alde nabarmenik dagoenik , nahiz eta Mefenamiko azidoa ikerketuena izan. Traxenamiko az. , danazola, eta Levonorgestrel duen Umetoki Barneko Gailua (UBG=DIU) eraginkorragoak dira. Hala ere ikerketak urriak eta botere estatistiko gutxikoak dira.

2011-02-11

6 orduko muga egokia al da zauriak josteko garaian?


Orain arte zauri baten aurrean sei ordu pasaz gero ez josteko esan digute infekzio arriskuagatik. koorteko aurrikuspen ikerketa honek esaten du denbora ez dela faktore adierazgarria baina bai zauriaren kokapena (batez ere gorputz-enborrean eta hanketan), bere luzaera eta pertsonen adina.

2011-01-20

Metformina eta B12 Bitamina


2010ean argitaratu eta metodologikoki ongi dagoen entsegu kliniko batek dio Metformina denbora luzean hartzen dutenen artean B12 Bitamina maila gutxitu egiten dela eta tarteka neurketak egitea merezi ote duen aipatzen dute ,gutxitze hori zuzuentzeko . Murtziako PREEVID zerbitzuak ederki laburtu du gai hau.

2011-01-03

urte berri on

Egunon : bolara txarra daramagu...ordezkapenik gabe, eguneroko agenda beteak...denbora exkasa talde lana egiteko .
Jai hartu dugu gure arteko bileretatik Urtarrilaren 18rarte .
Urte berria asmo ederrekin has dezagun, Laura lagunak bidalitako filmina hauetan adierazten den bezela