2011-09-15

GAINAZALEKO TROMBOFLEBITISA ETA PMBHak( =HBPM)


Hanketako gain azaleko tronboflebitisak pronostiko ona du orokorrean . Decousus-ek 2010eko 844 kohorte batetan,hasieratik, %24.9-k sakoneko zainen edo biriketako tronbosia ere bazutela aurkitu zuen. %10.2k konplikazioak azaldu zitzaizkien 3 hilabetetara. Konpresio galtzerdiak eta AIEE(AntiInflamatorio Ez Esteroideoak) erabiltze gomedioari buruz ,adostasuna topatu dugu iturri ezberdinetan baina ez horrela Pisu Molekular Baxuko Heparinari (PMBH =HBPM)ari buruz .
1.-American College of Chest Physicians guidelines (ACCP)ek kasu guztietan erabiltzea gomendatzen du : we suggest an intermediate dose of LMWH (eg, dalteparin 5000 U every 12 hours or enoxaparin 40 mg daily, subcutaneously) for a period of one month
2.-Up To Date-k TVP arriskua dutenetan gomendatzen du antikoagulazioa :
The role of anticoagulation in the treatment of spontaneous lower extremity superficial thrombophlebitis is controversial.Compared with placebo, NSAIDs, unfractionated heparin, and low-molecular weight heparin (LMWH) have all been found to reduce thrombus extension and/or recurrence of phlebitis . A significant reduction in the incidence of pulmonary embolism for any of these agents has not been consistently demonstrated .Because of the potential risk for bleeding associated with anticoagulation, we use NSAIDs as the preferred initial medication to both control pain and reduce thrombus extension in patients at low risk (anatomic or medical criteria) for thromboembolism.We also suggest routine repeat duplex ultrasound to identify patients who develop thrombus extension and who may then benefit from anticoagulation.For patients at increased risk for thromboembolism (anatomic or medical criteria), we suggest anticoagulation. The optimal agent (ie, unfractionated or fractionated heparin or warfarin ), dose and duration of anticoagulant medication remain unclear
3.- Cochraneko 2007ko Di Nisio azterketa sistematikoaren ondorioak hauek dira :
Conclusiones de los autores
Aparentemente, la heparina de bajo peso molecular y los AINEs son en la actualidad las mejores opciones terapéuticas para la tromboflebitis superficial de la pierna. Aunque los datos disponibles son demasiado limitados para realizar recomendaciones claras, se puede aconsejar una dosis intermedia de HBPM durante al menos un mes. Es necesario realizar investigaciones adicionales para evaluar la función de los AINEs y la HBPM, las dosis óptimas y la duración del tratamiento y si un tratamiento combinado puede ser más efectivo que el tratamiento único. Es necesario realizar estudios adecuadamente diseñados y realizados para aclarar la función de los tratamientos tópicos y quirúrgicos.

Azterketa honek heparinari buruzko 10idazki hartu ditu kontutan baina bi soilik dira metodoligoki merezi dutenak:
Stenox 2003 AIEEekin ezberdintasunik ez du topatu eta plazeboarekin alderatuta progresioa eta tronbosiaren errepikapena murrizten du .
Vesalio 2005 :heparina 2 dosi ezberdin alderatzen ditu
Geroztik ,2010ean heparina plazeboarekin alderatzen duen entsegua(Decousus) argitaratu da . Azterketa kritikoa egin dugu eta bat gatoz nafarroako kide honek CAT honetan dionarekin

No hay comentarios:

Publicar un comentario