2013-10-22

DIABETIKOEI EGITEN ZAIEN OINAREN BAHEKETA ERAGINKORRA DA?


Baheketak Frame y Carlson-en baldintzak bete behar ditu
1.-Antzeman nahi dugun gaixotasuna garrantzizkoa izatea 
2.-Erabili beharreko tresna edo proba erraza, sentiberatasun handikoa eta merkea izatea
3.-Positiboak suertzaten direnak zihurtatu ahal izateko, espezifikotasun handiagoa duen proba eskura izatea 
4.-Antzematen den gaixotasunarentzako tratamendua izatea.

Diabetikoen kasuan, egiten zaien baheketetako bat, oina aldian-aldian ikuskatzea da; gida guztiek gomendatzen  dute egieta, ultzerak eta anputazioak sahiesteko helburuarekin 

Ikuskapen horretan honako hau egiten dugu:
oinaren itxura eta tenperatura ikusi, pultsuak antzeman eta monofilamento bidez, bibrazio sentiberatasuna neurtu
Orkatil-beso indizea(adierazlea) ez dugu kasu guztietan egiten.  

 Benetan eraginkorra da egiten dugun baheketa hau? galdera honi erantzuteko entsegu klinikorik ba ote dagoen bilatzen aritu gara eta 2013an Ozdemir BAk argitaratu duen  azterketa sistematikoa topatu dugu.Metodologikoki ondo egina dago baina harridura sortu digu 6 ikerketa besterik ez dituztelako topatu eta hauetatik, 2 soilik dira  entsegu klinikoak.
Heterogeneotasun handia topatu dute bai diabetikoen ezaugarrien artean(dialisian daudenak arraza ezberdinak, etab...), bai baheketa egiteko moduen artean, nahiz eta gehienek guk egiten duguna egiten dute gutxienez, eta baita jarraipen maiztasun eta tratamenduen artean ere. Orkatil-beso indizea gutxi batzuk egiten dute beti ere aurreko ikuskaritzan okerren bat topatuz gero. Heterogeneotasuna dela eta ezin dute neurri orokortua eman baina banan bana aztertuta, guztiek baheketaren eraginkortasuna adierazten dute. Autoreek diote ebidentzia  maila ahula izanda ere, baheketa justifikatua dagoela.
Beraz, baheketaren  alde egin dezakegu.

Hurrengorako galdera...Zer egin sintomarik gabeko diabetiko bati  orkatil/beso indizea alteratua egonez gero .

No hay comentarios:

Publicar un comentario