2010-07-28

Fibromialgia Gabapentina eta PregabalinaAmerican College of Reumatology (ACR)-ak Fibromialgia horrela definizinitzen du.
Gure eskualdean gero eta maizago ari gara ikusten gabapentina edo pregabalina ematen zaiela tratamendu bezela baina ,dakigunez, Europa mailan ez dute onartu erabilpen hau.Honek eraman gaitu botika hauekin egin diren entseguak aztertzera . Bi metanalisi topatu ditugu : Hauser W eta Straube.Biak prebalinari dagozkion 4 entsegu berdinak aztertzen dituzte eta lehengoak gabapentinarekin egindako entsegu bakarra ere sartzen du .Bat gatoz DARE-n egiten zaion kritikarekin:azterketa sistematikoa ongi egina dago baina entsegu gutxi dira ,guztiak Pfizerrek egindakoak, emaitzak tratamenduaren aldekoak dira baina klinikoki aztertuta eskasak,epe motzekoak (14 aste),pregabalina 300mgtik gora erabili beharko litzake eta ondorio kaltegarri ugariak sortzen ditu.
Emaitzen adibide bat :Minaren gutxienezko %50rreko hobekuntza lortzeko TBK=NNT: 14(9-33) eta tratamendua, kalteengatik utzi dutenak :NNH 10(7-17)

No hay comentarios:

Publicar un comentario