2012-03-18

Sintrom muskulubarnean ala larruazalpean?
Sintrom medikamentua hartzen duten gaixoetan segurua al da medikazioa muskulubarneko injekzioa jartzea?


Gure eguneroko lanean, sintrom hartzen duten gaixoei muskulubarneko injekzioa bitartez jarri ohi den, larruazalpen jartzen zaie. Hau egitearen inguruko arrazoi zientifikorik ba al dago?

Gripearen aurkako txertoaren inguruko informazioa aurkitu dugu soilik lagin txikiko ikerketa batzuetan. Ikerketa horietatik lagin handiena eta azkena eginda dagoena aukeratu dugu

Bertan ez du txertoa administratzeko moduan ezberdintasunik adierazten.

Ondorioz, gai honen inguruko ikerketa gutxi daudenez eta aurkitu dugun informazioa txerto zehatz baten ingurukoa bakarrik denez, orain arte erabili dugun teknika aldatzeko arrazoi nahikorik ez dagoela uste dugu.

¿Existe seguridad en la administración de medicación IM en pacientes en tratamiento con sintrom?


Tradicionalmente, en nuestra práctica diaria, a los pacientes en tratamiento con Sintrom se les administra la medicación IM por vía subcutánea ante el riesgo de un sangrado local. ¿Existe evidencia al respecto?

Únicamente lo que hemos encontrado es referente a la administración de la vacuna contra la gripe. Son estudios de tamaños muestrales pequeños. Dentro de ellos, el ensayo de mayor tamaño y más reciente concluye que no hay diferencias significativas en la forma de administración.

Aún no habiendo diferencias significativas, nuestra opinión es que debido a la escasez de estudios, referidos sólo a una vacuna concreta de la gripe y las características de los pacientes incluidos en los ensayos, no existen razones suficientes para cambiar, de momento, nuestra práctica habitual.

No hay comentarios:

Publicar un comentario