2012-06-12

BELAUNEKO ARTROSIA eta ARIKETAK
Kondromalaziak sortzen duen mina,ariketak eginez gutxitu genezakeen izan zen hasierako gure galdera .
http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2011/07/Condromalacia-Patelar.jpg
Argazkia hemengoa da
Kondromalazia hitza bilatzerakoan Patellofemoral pain Syndrome –ra bideratu gaitu gehienetan  eta kasu hauentzako  Linchoten R-k 2009an argitaratutako entsegu klinikoak dio ariketa ikuskatuak eranginkorrak direla mina gutxitzen 3 eta 12 hilabetetan  baina ez erabateko sendaeran. Entsegu honetako paziente gehienak gazteak eta kirolariak ziren .


Lehen mailan jarduten dugunontzat sarritan, belauneko  kondromalazia  artrosiarekin lotuta dago eta ariketak egitea mesedegarri izan daitekeen ala ez galderari erantzuten dion Jansen-en 2011ako azterketa sistematikoaren irakurketa kritikoa egin dugu .
-          Kalitate aldetik ongi egina dagoela iruditu zaigu naiz eta heterogeneotasuna aztertzen ez den gehiegi saiatu .
-          12 entsegu kliniko bildu ditu , erdiak kalitate baxukoak.Jarraipena 3-12 hilabetekoa.
-          3 ariketa mota alderatu ditu :a) Kuadrizeps-aren indartzea
                                                      b) a+ariketa aerobikoa
                                                      c) b+ mobilizazio pasiboa

 EMAITZAK : 3 ariketa motarekin hobekuntza sumatu dute pazienteek (min gutxiago ),azkeneko aukerarekin gehienbat baina  ezberdintasuna ez da esanguratsua estatistikoki  (Aautoreak diote 3.aukera dela hoberena              (p <   0.03  ) baina  2.figuran ikusi dezakegu  konfidantza tarteak
gainjarri daitezkelaNo hay comentarios:

Publicar un comentario