2012-08-30

Tentsio arteriala Diabetikoen kasuan : zenbateraino jaitsi?

2008an argitaratutako gida honek gomendatzen du diabetikoek lortu beharreko TA zifrak 140/80 Hgmm-tik beherakoak izan beharko liratekeela.
Baieztapen hau HOT ikerketan oinarriturik dago diastole zifraren kasuan B mailako gomendioa ematen duelarik); sistole zifraren kasuan berriz, ebidentziarik ez zegoenez, D mailako gomendioa du.

Argitaratu berri den metanalisi honek (McBrien 2012) dioenez tentsioa zorrotz jaisteak iktus gertakariak murriztu ditzake [RR 0.65 (0,39-0.88)], baina ez hilkortasuna [0.76 (0.55-1.30)], ezta bihotzeko infartuak ere [0.93 (0.8-1.08)]. Autoreek diote ez duela merezi diabetikoen kasuan helburu zorrotzagoak izatea tentsio zifrak lortzeko unean .
Metaanalisiak 5 idazlan hartu ditu kontuan, baina, ACCORD da emaitzetan pisu handien duena; bertan, TAS <140 lortzea vs TAS <120 lortzea alderatu nahi izan dute. Benetan lortu dituzten zifrak 134/70 vs 119/54 izan dira hurrenez hurren eta hauen ondoriozko gertakarien arrisku erlatiboak hauek dira:
  • Hilkortasuna 1.05 (0.84-1.30) ...ez esanguratsua
  • Bihotzeko infartua 0.94(0.80-1.10)... ez esanguratsua
  • Iktusa 0.58(0.39-0.88) %1.5 vs %2.6 ...esanguratsua
  • Ondorio kaltegarriak %3.3 vs %1.7 p<0.001
Beraz, diabetesa dutenen artean TAS <140 jaistea nahikoa dela esan dezakegu A mailako gomendioarekin .

No hay comentarios:

Publicar un comentario