2012-10-17

PLANTAR FASCIITISETAN: BENDA JARTZEA KOMENIGARRIA AL DA?


Plantar fasciitisetan egiten ditugun zainketen artean zintaz egindako bendajea dago. Ba al dago ikerketarik bendaje hau onuragarria dela erakusten duena?

Bi ebidentziako sumario eta azterketa sistematiko bat (aurrekoetan sartuta ez zegoena) aurkitu ditugu gai hau aztertzen dutenak:
Aztertzen dituen ikerketak heterojeneoak dira eta ebidentzia maila ertaina dute.

Laburpen moduan, orain arte egindako ikerketen arabera esan dezakegu:
  • Denbora motzean erabilita (astebete), zintaz egindako bendajeak hobetu dezake plantar fasciitisak sortzen duen mina.
  • Ezintasunarenganako eragina ez dago hain garbi.
Kontutan izan behar da oso teknika merkea eta arrisku txikikoa dela.
Gomendatzen da, zinta estuegi ez jartzea eta zinta hipoalerjenikoa erabiltzea erreakzio alergikorik izan ez dadinFascitis plantar: ¿es recomendable aplicar vendaje?


Dentro de los cuidados que podemos realizar para el tratamiento de la fascitis plantar está el vendaje con cinta ¿hay estudios que avalen su eficiencia para la mejora de dicha patología?
Hemos encontrado 2 sumarios de evidencia y 1 revisión sistemática (no contemplada en los 2 anteriores) que han estudiado este aspecto:
Sumarios: UpToDate (2011), Preevid (2009),
Revisión sistemática: Van de Water, Alexander T (2010).  Revisión de buena calidad. Incluye estudios heterogéneos.
En resumen, según los estudios realizados hasta ahora y con una evidencia moderada, podemos decir que:
  • El vendaje con cinta para la fascitis plantar puede mejorar el dolor a corto plazo (1 semana).
  • El efecto sobre la discapacidad no es concluyente
Aspectos a tener en cuenta son el bajo costo y bajo riesgo de esta técnica.
Se recomienda no aplicar la cinta con demasiada fuerza y la utilización de cinta adhesiva hipoalergénica para evitar reacciones alérgicas

No hay comentarios:

Publicar un comentario