2015-08-27

ARIKETA FISIKOA  MIN OSTEMUSKULAR KRONIKOAN
 
Marrazkia hemendik lortu dugu 
Ohikoa da gure kontsultetan ariketa fisikoa egiteko gomendioa ematea bai argaltzeko, hipertentsioa edo/ta diabetesaren kontrola hobetzeko, orokorrean estresa gutxitzeko, etab. Baina,  osteomuskular  min kronikoa dutenenentzako onuragarria da? Kasu hauetan, parazetamolak  ezer gutxi egiten duela esan genuen aurreko sarrera batean eta  askotan antiinflamatorio ez esteroideoak emateak  arazoak sor ditzakenez, ezin ditugu arin eman .
Alerta bibliografiko baten bidez  iritsi zaigun O’Conor SR-k 2015ean argitaratutako idazlanak dionez, ariketa fisiko aerobikoa onuragarria da min kronikoa murrizteko eta  norberaren funtzionaltasuna  hobetzeko.
Taldean aztertu dugu idazlana  eta orokorrean azterketa sistematikoaren metodologia ona dela iritzi dugu honako irizpide hauetan oinarrituz :
·        2014ko martxoaren  bitarteko  hizkuntza murrizketarik gabeko bilaketa zabala  egin dute .
·        Sartu dituzten entsegu klinikoen kalitatea aztertu dute ; gehienak tamaina txikiko laginekoak  dira
·        Heterogeneotasuna aztertu dute .
Guztira 26 entsegu aukeratu dituzte baina metaanalisirako 17besterik ez dituzte sartu. Zergatiak azaldu dituzte.
Ariketa fisiko aerobikoa ez da berdina entsegu guztietan baina %73etan ikuskatutako ariketa izan da.
Mina modu  araupetu batera  (0-100 eskala) bihurtu dute konparaketak egitearren :
EMAITZAK

Minaren murrizketa                                          
Norberak antzemandako
Funtzionaltasuna  
Epe motzean (<8 aste)
-5.31  (-8 ;-2.56)   I 0%

-6.46 (-12;-0.95)       I 65%
Epe ertainean (2-12 hilabete)
-7.92  (-12.37;-3.48)  I 47%

-9.31 (-14;-4.61)      I 71%
Epe luzean (>12 hilabete)
Ez esanguratsua   I 43%

-5.22 (-7.21;-3.23)   I 73%

  • Ikusten duzuenez, estadistikoki esanguratsua atera da gehienetan baina klinikoki hain puntu gutxien aldea esanguratsua da ere?
  • Baldin eta hobekuntza eskaxa ekarri, ia ondorio kaltegarririk  ez duenez, gomendioa ematea ondo dagoela ondorioztatu dugu taldekoek . 

No hay comentarios:

Publicar un comentario