2016-05-03

4 ALDITAN ZULATZEA SAHIESTU DAITEKE HAURDUN DAUDENEN KASUAN DIABETESA DUTEN JAKITEKO?

  Haurdun daudenen kasu batzuetan , Sullivan testak emaitza zuzenik ez badu, 100gr azukre eman eta glizemia 4 aldiz neurtzen zaie, diabetesa duten jakitearren . Zergatik ez kateter bat jarri eta handik 4 alditan atera odola , 4 alditan zulatu beharrean?

Gure galdera egituratua 


P : SOG egiteko hautagai diren  emakume haurdunak


I: kateterra eta hortik 4 aldiz odola atera 

C: 4 aldiz zulatu 


O:a) 2 tekniken arteko glizemia baloreen konkordantzia
    b)Sensibilitatea, Espezifitatea, Aurresate balio positiboa eta negatiboa.
    c) teknikaren alde txarrak.

Google academico, Cinhal eta Pub Med-en bilatu dugu.

Honako hauek aukeratu ditugu gure galderari erantzuna emateko;

  a)
2015ekoBenso S-k idatzitako berrazterketa narratiboan, aipatzen dituen 5 estudiok 2 tekniken arteko glizemia baloreen konkordantzia erakutsi digute 
(r: 0.85-0.99).
b) Atal honi erantzuteko estudiorik ez dugu topatu 

c)
Lippi 2013ko berazterketa sistematikoak 13 estudio bidez dio kateterraren teknikak esanguratsuki hemolisi gehiago sortzen duela baina definizioen heterogeneotasuna dela medio, ezinezkoa egin zaie metanalisia egitea. 

Ebidentzia maila onenetako ezbada ere,aldaketaren egiteko adinakoa dela uste dugu. Probatzeko prest?    A aquellas embarazadas con resultado anormal en el test de Sullivan , se les indica realizar la curva de glucemia  con 4 determinaciones de glucemia tras una sobrecarga de 100gr de azúcar . ¿Por qué no sustituir los 4 pinchazos por un catéter y obtener del mismo las 4 muestras?


Nuestra pregunta estructurada :

P: Embarazadas candidatas a SOG

I: Catéter


C: 4 extracciones 


O: a)concordancia de los valores de glucemia obtenidos por ambas técnicas.

     b)Sensibilidad, Especificidad, VPP,VPN
    c) Efectos adversos de las propias técnicas

Hemos buscado en Google académico, Cinahl y Pubmed.

Hemos elegido las siguientes referencias 

a) La revisión narrativa de
Benson S,2015 aporta 5 estudios en los que afirman que hay concordancia en los valores de glucemia (r: 0.95-0.99)

b)No hemos encontrado estudios que aporten datos sobre este apartado.


c) La Revisión sistemática de
Lippi 2013, informa por medio de 13 estudios de que la técnica del catéter provoca una proporción significativamente mayor de hemólisis, aunque  la heterogeneidad en la definición de la misma, les ha impedido realizar metanálisis.

En base a las pruebas encontradas, a pesar de ser de calidad moderada, creemos que se podría probar este cambio de técnica.
¿Estarías dispuest@?


No hay comentarios:

Publicar un comentario